Знайомтеся: товарний знак

Знайомтеся: товарний знак.

Гортаючи сторінки газет з рекламними оголошеннями, купуючи різні товари, ви часом звертаєте увагу на різні символи, вигадливі візерунки, які супроводжують етикетку на виробі і зображення в рекламі. Організації та різні фірми сподіваються якось привернути увагу покупця загадковими і часом невідомо звідки взятими графічними символами. Так народжуються "самостійних" товарні знаки. І не всім виробникам товарів відомо, що товарний знак слід як можна швидше зареєструвати.

Бо він - невід'ємний елемент ринкової економіки.

Виділяючи певний товар з маси однорідних об'єктів торгівлі, товарний знак стає ефективним засобом реклами і маркетингу, дієвим знаряддям в конкурентній боротьбі. Чим відомішим товарний знак, що популярнішою маркуються їм товари, тим більше небезпека того, що інші виробники піддадуться спокусі використовувати його або схоже з ним позначення. Тому дуже актуальною є проблема надійної охорони товарних знаків.

Особа, яка зареєструвала товарний знак, має виключне право користуватися і розпоряджатися товарним знаком, а також забороняти його використання іншим особам. Товарний знак сам може виступати в якості товару.

Порядок передачі товарного знака може бути у формі поступки знака або у формі надання ліцензії на його використання. Ліцензування товарного знака є найбільш поширеною формою придбання права на користування чужою товарного знака. Ця угода відповідає взаємним інтересам і продавця і покупця. Продавець отримує можливість більш широкого поширення свого товарного знака, економлячи на цьому кошти, полегшуючи і прискорюючи процес адаптації до нових ринків. Покупець отримує права на використання знака і набуває гарантію комерційного успіху, який йому забезпечує авторитет знаку фірми-ліцензіата.

Реєстрація товарного знаку діє в протягом 10 років. Термін дії реєстрації може бути продовжений за заявою власника, подане протягом останнього року її дії, кожен раз на 10 років.

Сьогодні у світі діє понад 20 млн. товарних знаків, про охорону яких постійно піклуються їхні власники. Число реєстрованих товарних знаків зростає. В вісімдесятих роках щорічно подавалося від 5 до 7 тис. заявок на реєстрацію товарних знаків, а до 1993 р. кількість таких надходжень досягло 30 тис. У останні роки спостерігається також зростання кількості заявок у зв'язку з появою величезної кількості нових виробників товарів і послуг. Важливим фактором є психологічний. Фірма, що має товарний знак, як правило, довговічна, престижна і завжди перебуває під пильною увагою споживача, хоче він цього чи не хоче.

Товарний знак чи інакше знак обслуговування - позначення, що дозволяє відповідно відрізнити товари та послуги одних юридичних осіб або громадян від однорідних товарів і послуг інших. Товарний знак є одним з об'єктів промислової власності.

Що таке товарний знак?

Поняття товарний знак має юридичне значення. Воно визначено Законом України № 2690 від 07 лютого 1991 р. «Про власність». Відповідно до нього товарний знак і знак обслуговування - це позначення, здатні відрізнити відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних або фізичних осіб. Власник товарного знака має виключне право користуватися і розпоряджатися товарним знаком, а також забороняти його використання іншими особами. Ніхто не може використовувати охороняється товарний знак без дозволу його власника.

Товарним знаком може бути будь-яке слово, ім'я, символ або емблема (або їх комбінація), яка використовується для ідентифікації і відмінності ваших товарів від аналогічних, вироблених або продаються іншими фірмами. Багато хто вважає, що товарний знак - це тільки ім'я будь-якого продукту. Однак товарний знак - це набагато більше, ніж ім'я.

Товарний знак вказує покупцю на те, що всі промарковані їм товари мають спільне походження (джерело).

Для того щоб товарний знак з точки зору отличительности був ефективним, він повинен відповідати певним вимогам. Він повинен бути помітним і добре запам'ятовується. Якщо знак є словесним, то він повинен бути легко вимовним і по можливості довше, ніж 2-3 складу.

Виды товарных знаков.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы:

  • образотворчі;
  • об'ємні;
  • та інші позначення або їх комбінації.

Товарний знак може бути зареєстрований в будь-якому кольорі або колірному сполученні.

Словесні товарні знаки
В свою чергу словесні товарні знаки різняться за такими категоріям:

Сан Санич товарні знаки на основі прізвища, імені та по батькові
міфічні герої
герої художніх творів
с використанням назв тварин

Аквамарин

Використанням назв каменів
географічні назви
астрономічні і метеорологічні явища
знаки, взяті як похідні з давніх мов

В даний час у зв'язку з тим, що зазначені вище і подібні їм назви виявилися практично вичерпаними, всі частіше зустрічаються товарні знаки, які становлять штучно утворені слова.

Штучно утворені слова (неологізми) широко використовуються для позначення нових речовин, препаратів, приладів і матеріалів. Як правило, вони підкреслюють новизну та оригінальність товару і володіють більшою охраноспособностью.

Образотворчі товарні знаки.

Образотворчі знаки на відміну від словесних неодмінно повинні бути побудовані за принципом художньої композиції.

К образотворчим знаків відносяться малюнки на найрізноманітніші теми. Це можуть бути зображення людей, тварин, рослин, предметів, орнаменти, різні геометричні фігури. Щоб образотворчий знак міг виконати своє завдання, він повинен бути як можна більш простим і ефективним, а також повинен виробляти естетичне враження.

Об'ємні товарні знаки.

Об'ємні товарні знаки являють собою зображення товарного знака в трьох вимірах - його довжині, висоті і ширині. Предметом оригінальному товарного знака може бути або оригінальна форма виробу, або його упаковка.

Слід відзначити, що часто упаковка при реєстрації розгортається на площині; в цьому випадку вона представляє комбінований товарний знак.

Об'ємний товарний знак не може просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета, а повинен характеризуватися новим і оригінальним зовнішнім виглядом. Крім того, форма виробу не повинна визначатися виключно його функціональним призначенням. Вона повинна бути оригінальною і здатною виділяти виріб конкретного виробника з ряду однорідних товарів. Найбільш часто зустрічається вид об'ємних товарних знаків - це оригінальна упаковка товару.

Інші позначення або їх комбінації

Комбіновані товарні знаки являють собою різні поєднання словесних і зображувальних елементів. Це може бути поєднання, комбінація таких елементів, які самі по собі можуть бути зареєстровані як словесний або як образотворчий знак

Комбіновані товарні знаки, засновані на найменування фірми і малюнка поясняющего вибір назви.
Комбіновані товарні знаки, що містить малюнок, який відображає свою суть у назві фірми
Скорочення і абревіатури, спрямовані на залучення уваги
Комбіновані товарні знаки, що викликають позитивні емоції
У комбінованих товарних знаках часто використовуються тварини і птахи. Причому сенс назви фірми не відповідає зображенню.
Готично - стилізоване написання тексту і використання тематичного малюнку, підкреслює витонченість і стильність торгового знаку.
Використання в назві фірми міфічних істот в комбінації з монументальністю малюнка надає строгість компанії.
Монументальність і глобальність найчастіше використовують фірми пов'язані з нерухомістю і будівництвом.
Досить частим прийомом є використання діскламірованних слів - таких слів, на які не видається захист. Наприклад, у товарному знаку METALPLAST UKRAINA, діскламірованним словом є UKRAINA
Товарні знаки у вигляді печатки приваблюють своєю оригінальністю і незвичністю. У процесі складання такого товарного знака треба бути гранично уважним та обережним. Наприклад, у наведеному товарному знаку вказана дата 1995. Для використання цієї дати необхідні документи, які роз'яснюють даний вибір (в нашому випадку 1995 це рік організації фірми).
Товарні знаки, в яких використовуються казкові герої, як правело завзяті і яскраві. Вони завжди викликають позитивні емоції і чи легко запам'ятовуються.
Ефект накладення букв робить знак помітним, але елегантним, його важко не помітити.
Торговий знак з жіночою тематикою сприяють залученню уваги. Яскраве зображення збільшує час розгляду реклами і, як наслідок призводить до запам'ятовування і новим клієнтам.

Сумлінному виробникові, який широко використовує свій товарний знак у рекламних цілях, є сенс скористатися попереджуючим маркуванням, що вказує на те, що фірма турбується про захист свого доброго імені.

Для більшої ефективності товарного знаку часто використовують додаткові атрибути. Ці атрибути є каталізатором в просуванні товарного знака. Одним з найбільш цікавих атрибутів є слоган. Слоган - це цікава фраза (слово), яка справляє позитивне враження і схожа з гаслом.

Як показує практика, слоган більше відноситься до реклами товарів чи послуг. Більшість слоганів не входять до складу зареєстрованих товарних знаків. Фірми-замовники пильно стежать за тим, щоб інші фірми не використовували їх слогани. Популярність деяких слоганів настільки висока, що вони стають «крилатими фразами».

У кожному домі
на кожному столі!

Використання слогана з загальним, не конкретним змістом призводить до створення певного настрою й наголошує на себе увагу. Для висловлення своєї оригінальності найчастіше використовують фрази з подвійним змістом.

Впливу і попит на слогани з кожним роком збільшується, а як наслідок збільшується кількість судових позовів поданих компаніями з брендовими марками на маловідомі компанії за плагіат.

Функції товарних знаків

Товарні знаки важливі як для продавців, так і для покупців. Товарний знак є своєрідним символом, що вказує, хто несе за даний товар відповідальність.

При виборі товару покупець орієнтується на товарний знак. У разі задоволення покупкою наступного разу він буде керуватися просто товарним знаком.

Товарний знак служить декільком цілям. З точки зору особи, зацікавленого в покупці, він служить орієнтиром при виборі того або іншого товару. Вибір грунтується на очікуваних властивості товару, в цьому випадку функція товарного знака полягає в тому, щоб вказувати покупцеві на наявність того чи іншої якості товару.

Інший функцією товарного знаку є виділення товару або послуг конкретного виробника з однорідних товарів і послуг інших виробників. Цю функцію товарний знак може виконувати лише в тому випадку, якщо він має "розпізнавальну здатність". Погодьтеся, що споживачеві важко визначити конкретного виробника серед багатьох, якщо виробники мають схожі символи.

Крім того, що товарний знак виділяє товар конкретного виробника з однорідних товарів і послуг інших виробників, товарний знак дозволяє визначити джерело походження товару, так як відомості про власників товарних знаків внесені до Реєстру товарних знаків, зареєстрованих у Патентному відомстві.

Ще однією важливою функцією товарного знаку є рекламування. Товарні знаки завдяки зв'язку з товарами дають суспільству інформацію про товари і послуги, допомагаючи стимулювати і зберігати попит на них, а підприємству та товару забезпечують широку популярність.

Відповідальний спеціаліст
Зайченко Вікторія
Керуючий партнер, генеральний директор
+38 044 222–88–33
+38 067 895-47-76
vita@viconsult.com.ua
viconsult_vita
Зайченко Вікторія