Повірка засобів вимірювальної техніки

Повірка засобів вимірювальної техніки

Повірка засобів вимірювальної техніки (скорочено ЗВТ) – це сукупність операцій, які включають перевірку, маркування та видачу документа про повірку ЗВТ. Таким документом є свідоцтво про повірку, яке встановлює і підтверджує, що вказаний засіб відповідає встановленим вимогам.

Найчастіше вони використовуються при:

- роботах по забезпеченню охорони здоров'я;

- контроль знань і захищеності продуктів харчування і ліків;

- контроль за станом природного середовища;

- контролі захисту умов праці;

- геодезичних і гідрометеорологічних роботах;

- торгово-комерційних операціях і розрахунках між клієнтом (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у сфері торгівлі та комунальні послуги;

- податкових, банківських і митних операцій;

- обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведуть фірми, організації та фізичні - суб'єкти підприємницької діяльності;

- роботах, пов'язаних із державною. реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна;

роботах із забезпечення технічного оборонного матеріалу, потреба якого визначена законодавством;

- роботах, вироблених за дорученням органів прокуратури та правосуддя;

- реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

Також повірці підлягають:

- засоби вимірювальної техніки, які використовуються при муніципальних тестуваннях, державної метрологічної атестації та повірки ЗВТ, а ще для калібрування ЗВТ для сторонніх організацій, компаній фізичних осіб.

Які ж бувають види повірок?

Первинна повірка, яку проводять при випуску засобів вимірювань на виробництві та після ремонту. У разі необхідності, первинну повірку проводять також при введенні засобів вимірювальної техніки в експлуатацію. Первинній повірці перед введенням в експлуатацію підлягають також засоби вимірювальної техніки, які ввозять з-за кордону партіями, типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, в разі якщо не визнані результати перевірки, проведеної в іноземних державах.

Періодична повірка - поширюється на ті засоби вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, в тому числі і ті, які видають в прокат. Така перевірка виконується виходячи від встановленого міжповірочного інтервалу.

Позачергова повірка засобів вимірювальної техніки проводиться до настання строку чергової періодичної повірки, в наступних випадках:

- якщо заявнику необхідно переконатися в придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;

- в разі пошкодження відбитка повірочного тавра або втрати свідоцтва про повірку;

- в разі застосування засобів вимірювальної техніки як комплектуючих, якщо час, що минув після останньої повірки, перевищує половину міжповірочного інтервалу;

- в разі продажу (відправки) споживачеві засобів вимірювальної техніки в тому випадку, коли час, що минув після останньої повірки, перевищує половину міжповірочного інтервалу;

- при введенні в експлуатацію засобів вимірювань, які пройшли первинну повірку (в разі необхідності).

Інспекційна повірка виконується в процесі здійснення державного метрологічного нагляду з метою визначення придатності засобів вимірювальної техніки до експлуатації.

Експертна повірка виконується в разі виникнення спірних питань метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки. Експертну перевірку проводять за письмовою заявою державних органів (суду, прокуратури і т.д.) або юридичних і фізичних осіб. У заяві повинна бути визначена мета експертної повірки та причина, зумовила її проведення.

Фахівці компанії "ВиКонсалт" допоможуть Вам визначитися з видом повірки, а також своєчасно організовують роботу з проведенням цієї метрологічної процедури.

Слід враховувати, що засоби вимірювальної техніки пред'являють на повірку укомплектованими, разом з необхідними допоміжними пристроями, експлуатаційними документами, свідченням про останню повірку або державну метрологічну атестацію.

Відповідальний спеціаліст
Кучеренко Ілона
Керівник відділу охорони праці та ліцензування
+38 044 228-10-10
+38 093 111-76-32
kiv@viconsult.com.ua
viconsult_kiv
Кучеренко Ілона
Вознюк Аліна
Помічник юриста відділу охорони праці та ліцензування
+38 063 314-45-42
vaw@viconsult.com.ua
live:.cid.6d6bfdd605f37122
Вознюк Аліна
Стоян Євгенія
Помічник юриста відділу охорони праці та ліцензування
+38 093 111-75-48
syo@viconsult.com.ua
live:.cid.8e1b25d25b2b0870
Стоян Євгенія