Оскарження рішень до Апеляційної палати

Оскарження рішень до Апеляційної палати

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗА ЗАЯВКАМИ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Якщо Ви не згодні з рішенням, прийнятим по заявці на об'єкт інтелектуальної власності, і є об’єктивні причини його оскарження. Тому пропонуємо скористатися адміністративною процедурою оскарження у Апеляційній палаті.

Право на звернення до Апеляційної палати має апелянт (заявник) або його представник із запереченням проти рішення щодо:

 • заявки на винахід;
 • заявки на корисну модель;
 • заявки на промисловий зразок;
 • заявки на реєстрацію компонування напівпровідникових виробів;
 • заявки на видачу свідоцтва на торговельну марку;
 • заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
 • торговельної марки за міжнародною реєстрацією.

Оскаржувати до Апеляційної палати можна будь-які рішення за заявкою (відмову у реєстрації, реєстрацію відносно частини об'єкту, рішення про реєстрацію, про відмову у видачі охоронного документа тощо).

Строк подання заперечення до Апеляційної палати проти рішення за заявкою - загальний для всіх об’єктів інтелектуальної власності і складає два місяці, рахуючи від дати одержання рішення за заявкою. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці.

За результатами розгляду заперечення приймається одне з таких рішень про:

 • задоволення заперечення повністю або частково та скасування рішення;
 • задоволення заперечення повністю або частково, скасування рішення та повернення заявки на експертизу (у разі встановлення інших підстав для відмови у видачі охоронного документа чи порушення процедури розгляду заявки);
 • відмову в задоволенні заперечення повністю та залишення рішення чинним;
 • відмову в задоволенні заперечення повністю та скасування рішення (у разі визнання помилковими підстав цього рішення та встановлення інших підстав, що перешкоджають задоволенню заперечення в повному обсязі чи частково).

У зв’язку зі змінами в законодавстві, повноваження Апеляційної палати розширено.

Стосовно торговельних марок.

Право на звернення до Апеляційної палати, окрім заявника, відтепер має будь-яка особа, яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, подала до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності, наведеного в них позначення, умовам надання правової охорони.

Ця норма є важливою, оскільки вводиться дворівневий контроль, що дозволить запобігти наданню правової охорони торговельній марці, яка не відповідає вимогам надання правової охорони.

Стосовно промислових зразків.

До повноважень Апеляційної палати віднесено можливість визнання недійсними прав на промисловий зразок. Заява про визнання прав на промисловий зразок недійсним може бути подана будь-якою особою протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності.

Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

Такий механізм буде дієвим у боротьбі із недобросовісними реєстраціями промислових зразків на загальновідомі речі, так званим "патентним тролінгом".

ВИЗНАННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НЕДІЙСНИМИ

Основною метою будь-якого патенту чи свідоцтва є захист інновацій від несанкціонованого використання іншими особами. Проте іноді виникають ситуації, коли патент був виданий з порушенням встановлених правил, або виявляється, що патентований продукт або технологія не відповідає вимогам патентного законодавства. У таких випадках може бути подана заява про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними.

Таку процедуру можна здійнити через подачу відповідних документів до Апеляційної палати України та сплати відповідного збору.

Строки подання такої заяви є наступними:

 • для анулювання дії винаходів – 9 місяців з дати подання заяви про реєстрацію відповідного патенту;
 • для визнання патенту на корисну модель та свідоцтва на промисловий зразок - протягом усього терміну дії майнових прав, який встановлено у патенті або свідоцтві, і навіть після припинення їх дії.

Введення такого механізму припинення охоронних документів дозволить ефективно протидіяти зловживанням, які пов'язані з реєстрацією рішень, що не відповідають вимогам надання правової охорони. Особливо це стосується патентування корисних моделей та промислових зразків, експертиза яких видає декларативні патенти без перевірки об’єктів по суті, тобто під особисту відповідальність авторів та винахідників.

ВИЗНАННЯ ТМ ДОБРЕ ВІДОМОЮ

Добре відомі торговельні марки – це ті товарні знаки, які використовуються багатьма компаніями та відомі споживачам в різних країнах світу. Ці марки мають високу впізнаваність і асоціюється з якістю, надійністю та інноваційністю продукту.

Виробники товарів та надавачі послуг за роки своєї діяльності намагаються захистити свої нематеріальні активи від конкурентів та паразитування на своїй репутації. Одним з таких способів є визнання знаку добре відомим в Україні через винесення відповідного рішення Апеляційною палатою.

Набуття статусу «добре відомості» приносить ряд переваг:

 • таку торговельну марку неможливо визнати недійсною;
 • даний знак не потрібно подовжувати кожні 10 років, оскільки рішенням Апеляційної палати дія такого знаку не має строку;
 • правова охорона розширюється на споріднені групи товарів та послуг, які надаються під добре відомим знаком;
 • цінність такого знаку значно вища, ніж звичайних торговельних марок та значно підвищує статус компанії;
 • статус загальновідомої торговельної марки може використовуватись експертами як додатковий критерій у відмові для реєстрації схожих знаків;
 • ТМ може бути визнана загальновідомою не з дати винесення відповідного рішення Апеляційною палатою, а з дня, на який заявник сам вважатиме знак добре відомим в Україні.
Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр