Оскарження рішень до Апеляційної палати

Оскарження рішень до Апеляційної палати

Як оскаржити рішення в Апеляційній палаті?

Якщо Ви не згодні з рішенням, прийнятим по заявці на об'єкт інтелектуальної власності, і є об’єктивні причини його оскарження, пропонуємо скористатися адміністративною процедурою оскарження у Апеляційній палаті.

  Право на звернення до Апеляційної палати має апелянт (заявник) або його представник із запереченням проти рішення щодо:
 • заявки на винахід;
 • заявки на корисну модель;
 • заявки на промисловий зразок;
 • заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми;
 • заявки на видачу свідоцтва на торговельну марку;
 • заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
 • торговельної марки за міжнародною реєстрацією.

Оскаржувати до Апеляційної палати можна будь-які рішення за заявкою (відмову у реєстрації, реєстрацію відносно частини об'єкту, рішення про реєстрацію, про відмову у видачі охоронного документа тощо).

Строк подання заперечення до Апеляційної палати проти рішення за заявкою - загальний для всіх об’єктів інтелектуальної власності і складає два місяці, рахуючи від дати одержання рішення за заявкою. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці. За подання заперечення сплачується збір. У разі задоволення заперечення повністю або частково збір за подання заперечення проти рішення щодо заявки на видачу свідоцтва на торговельну марку та заявки на промисловий зразок підлягає поверненню у розмірі 50 відсотків від установленого. Збір за подання заперечення проти заявки на винахід та заявки на корисну модель повертається повністю.

Строк розгляду заперечення становить два місяці, проте це не означає, що за ці два місяці буде винесено остаточне рішення, деякі справи розглядаються протягом року.

  За результатами розгляду заперечення приймається одне з таких рішень про:
 • задоволення заперечення повністю або частково та скасування рішення;
 • задоволення заперечення повністю або частково, скасування рішення та повернення заявки на експертизу (у разі встановлення інших підстав для відмови у видачі охоронного документа чи порушення процедури розгляду заявки);
 • відмову в задоволенні заперечення повністю та залишення рішення чинним;
 • відмову в задоволенні заперечення повністю та скасування рішення (у разі визнання помилковими підстав цього рішення та встановлення інших підстав, що перешкоджають задоволенню заперечення в повному обсязі чи частково).

У зв’язку зі змінами в законодавстві, повноваження Апеляційної палати розширено.

Стосовно торговельних марок.

Право на звернення до Апеляційної палати, окрім заявника, відтепер має будь-яка особа, яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, подала до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності, наведеного в них позначення, умовам надання правової охорони.

Ця норма є важливою, оскільки вводиться дворівневий контроль, що дозволить запобігти наданню правової охорони торговельній марці, яка не відповідає вимогам надання правової охорони.

Стосовно промислових зразків.

До повноважень Апеляційної палати віднесено можливість визнання недійсними прав на промисловий зразок. Заява про визнання прав на промисловий зразок недійсним може бути подана будь-якою особою протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності.

Права на промисловий зразок, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати державної реєстрації промислового зразка.

Такий механізм буде дієвим у боротьбі із недобросовісними реєстраціями промислових зразків на загальновідомі речі, так званим "патентним тролінгом".

Окрім цього, через Апеляційну палату можна визнати торговельну марку добре відомою в Україні.

Загалом, процедура оскарження у Апеляційній палаті має багато переваг. Це і достатньо широкий перелік питань з яких можна звернутися до Апеляційної палати, швидкість, порівняно із судовою процедурою і звісно, висока фаховість спеціалістів.

Наші спеціалісти допоможуть Вам скласти заяви, заперечення та організують супровід та представництво Ваших інтересів у Апеляційній палаті.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія