Вода питна

Вода питна

Які ж необхідні Вам дозвільні документи на воду питну?!

Перелік необхідних Вам документів для реалізації питної води на території України наступний:

А саме, залежать вони від того, де ця вода розливається, тобто імпортного або вітчизняного виробництва. Зупинимося на кожному з варіантів.

Для реалізації на території України питної води імпортного виробництва необхідно пред'явити:

Для води вітчизняного виробництва:

  • Паспорт на свердловину, аналізи води з цієї свердловини
  • Опис ступеня очищення води до моменту розливу її в споживчу тару.
  • Дані про використаний при цьому обладнанні.
  • Необхідно розробити проект Технічних умов , погодити ці ТУ і зареєструвати його.
  • Погодити етикетку в МОЗ
  • Санітарно-гігієнічний висновок на готову продукцію, а саме - воду питну фасовану у споживчу тару.

Вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною встановлені Міністерством охорони здоров'я України наказом від 12.05.2010 N 400. Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-400-10) встановлюють вимоги до безпеки і якості питної води, призначеної для споживання людиною, а також правила виробничого контролю та державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі питного водопостачання населення.

Норми є обов'язковими для органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом і експлуатацією систем питного водопостачання, виробництвом та обігом питних вод , наглядом і контролем у сфері питного водопостачання населення, і громадянами.

Санітарні норми не поширюються на води мінеральні лікувальні, лікувально-столові, природні столові.

Відповідальний спеціаліст
Зайченко Вікторія
Керуючий партнер, генеральний директор
+38 044 222–88–33
+38 067 895-47-76
vita@viconsult.com.ua
viconsult_vita
Зайченко Вікторія
Дарчук Юлія
Керуючий партнер, Керівник відділу дозвільної документації, стандартизації та сертифікації в Україні і в країнах ЄС
+38 093 469-39-69
julia@viconsult.com.ua
viconsult_julia
Дарчук Юлія