Патент на комп`ютерну програму в США

Патент на комп`ютерну програму в США

Використання великої кількості інформаційних продуктів в наш час змушує захищати технології, аби убезпечити від можливих посягань. Незважаючи на те, що авторське право охороняє "точне вираження" коду комп'ютерної програми, воно не охороняє «ідеї» та «способи», що лежать в її основі. Комп'ютерні програми і математичні методи як такі не охороняються патентним правом. Але при цьому можна захистити алгоритми, використовувані в комп'ютерних програмах в прив'язці до матеріального носія / пристрою.

В даний час порядок надання правового захисту об'єктів, пов'язаних з інформаційними технологіями, в США в основному регулюється положеннями Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (1886 р.), Законом про патенти США (1952 р.), Законом США «Про авторське право»(1976 р.), Договором ВОІВ з авторського права (1996 р.), а також прецедентним правом, прийнявши відповідне судове рішення. Повноцінна правова доктрина патентування комп'ютерних програм в США була сформована лише в 1980-х в результаті низки судових прецедентів, які виробили спеціальні критерії та застосовуються сьогодні.

До об'єктів, пов'язаних з інформаційними технологіями, відносять комп'ютерні програми, бази даних і мобільні додатки. Будь-який такий об'єкт характеризується наявністю «вихідного коду» (тексту, інструкцій), який написаний (створений) програмістом (автором) або групою програмістів (авторів) на певній мові програмування.

Патентування компютерної програми саме в США заохочує інвесторів та надає гарантії підприємцям при виході на розвинений американський ринок. Держава готова на дотації та всеможливі гранти для спонукання інноваційного розвитку країни. В американському патентному праві увага сфокусована не стільки на «технічній природі» винаходу, скільки на відчутності результату нововведення. Завдяки цьому в США лояльніша правова охорона об'єктів, пов'язаних з інформаційними технологіями, та включає авторське свідоцтво і патент на винахід (utility patent). При цьому в США немає такого об'єкта інтелектуальної власності, як корисна модель.

Умовами патентоспроможності винаходу в США є новизна, неочевидність, корисність. Досягнення програмою технічного результату в конкретному завданні має бути повно розкрито в описі з посиланням на приклади реалізації заявленої програми. Для ілюстрації суті алгоритму програми, як правило, використовують блок-схеми. В Америці патент гарантує право власника забороняти іншим виготовляти, використовувати або продавати винахід на території Сполучених Штатів (або імпортувати винахід в США).

Процедура патентування включає:

 • патентний пошук;
 • написання заявки на отримання патенту на винахід;
 • подачу заявки;
 • експертизу заявки;
 • реєстрацію та видачу патенту;
 • підтримку патенту в дії.
 • У США за це відповідає Американське відомство по патентах і товарних знаках (USPTO) . Після видачі патенту необхідно оплачувати мита за його підтримку. Згідно з вимогами UPSTO, такі збори сплачуються через 3,5, 7,5 і 11,5 років, в Україні цей збір - щорічний. Крім того, в США потрібно підтвердити можливість використання того чи іншого винаходу на практиці. Термін дії патенту становить 20 років.

  Тривалість проведення формальної і кваліфікаційної експертиз складає близько 2-3 років. Процедура прискорюється тільки у випадках, якщо:

 • заявнику більше 65 років;
 • автор винаходу важко хворіє;
 • винахід стосується лікування раку чи СНІДу;
 • нововведення стосується енергозбереження;
 • винахід стосується безпеки США;
 • уже сплачений офіційний збір.
 • Ще однією особливістю реєстрації в Штатах є те, що при подачі заявки на винахід обов'язково подається так звана декларація авторства. У США відповідно до закону тільки винахідник може подати заявку на патент, за деякими винятками, наприклад, якщо винахідник помер, то заявка може бути подана його законними представниками.

  Американським законодавством передбачена можливість подати попередню заявку (provisional application) , яка по суті на рік дає відстрочку подачі основної (nonprovisional application) заявки на отримання патенту. По закінченню цього терміну, попередню заявку можна або перетворити в основну, або подавати документи заново. Така попередня заявка може служити доказом у разі оскарження Ваших прав на винахід. Та варто звернути увагу на те, що в таку заявку можна вносити зміни за допомогою додаткової заяви (Continuation application) .

  Також слід звернути увагу, що при подачі заявки на винахід в США, заявник зобов'язаний описати винахід в «кращому вигляді» (best mode). В протилежному випадку, якщо заявник хоче приховати найзначніші ознаки винаходу від конкурентів, виданий патент може бути визнаний недійсним.

  Відповідальний спеціаліст
  Моргун Ганна
  Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
  +38 093 111-75-46
  mav@viconsult.com.ua
  live:mav_516
  Моргун Ганна
  Макаренко Ольга
  Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
  +38 093 723-69-85
  mov@viconsult.com.ua
  live:.cid.44d1c52c91039892
  Макаренко Ольга
  Гавва Софія
  Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
  +38 093 111-75-49
  gsk@viconsult.com.ua
  live:.cid.7936e313f9dca95f
  Гавва Софія
  Сусол Олександр
  Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
  +38 063 030-13-77
  soo@viconsult.com.ua
  live:.cid.156ac8da827cf4b
  Сусол Олександр