Віконсалт. | Патентний пошук 

Патентний пошук

Патентний пошук

Як відомо, щоб запатентувати винахід, корисну модель або промисловий зразок необхідно, щоб об'єкт патентування був новим. Для перевірки новизни необхідно провести патентний пошук.

Патентний пошук - дослідження, які проводяться з метою виявлення існуючих запатентованих аналогів об'єкта, отримання відомостей про рівень техніки, існуючий на момент проведення досліджень тієї чи іншої галузі.

Патентний пошук необхідний для:

  • визначення патентоспроможності
  • підготовки та подання заявки на отримання патенту
  • виявлення порушення прав третіх осіб

Можна виділити 5 видів патентного пошуку.

  • Пошук по виявленню рівня техніки являє собою процес виявлення аналогів винаходу, корисної моделі та їх прототипу для визначення відповідності винаходу, корисної моделі критерію охороноздатності «новизна».
  • Предметний пошук - при цьому виді пошуку формулюється технічна задача (предмет пошуку), тематична область пошуку обмежується вибором рубрики патентної класифікації, виявляються і аналізуються патентні матеріали, пов'язані з нею за необхідний часовий проміжок.
  • Іменний (або фірмовий) - пошук проводиться в тому випадку, коли відомі ім'я (імена) винахідника (винахідників) або назви фірм. Цей вид пошуку доповнює предметний пошук.
  • Нумераційний пошук - здійснюється, коли відомий номер охоронного документа і за його номером потрібно дізнатися інші дані про винахід, корисну модель, промисловий зразок.
  • Пошук патентів-аналогів - проводиться для виявлення патентів, виданих в будь-якій країні і запатентованих потім в інших країнах, тобто виявляються патенти, видані в кожній країні патентування на один і той самий винахід.

Вибір виду патентного пошуку і глибина пошуку (охоплюваний пошуком часовий проміжок) залежать від цілей пошуку. Так, наприклад, для пошуку по Україні та країнах СНД має сенс проводити пошук глибиною до 1992 року. Що ж стосується країн, за якими повинен проводитись пошук, то це, перш за все, країна, в якій збираються патентувати об'єкт і країни-лідери у відповідної галузі.

Патентний пошук дозволяє уникнути витрати часу і коштів на подачу заявок, які можуть бути відхилені Украпатентом або будуть порушувати чиїсь права.

Відповідальний спеціаліст