Реклама і спонсорство

Згідно Закона Украіни «Про рекламу» під спонсорством розуміють добровільну, матеріальну, фінансову, організаційну та іншу підтримку фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг.

Відповідно до ст.5 Закону у теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової інформації, видовищних та інших заходах, які створені і проводяться за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів. У телепередачах забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім'я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору.

Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства, зокрема статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Використання в рекламі об'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюється у відповідності до вимог законодавства України про авторське право та суміжні права.

Відповідно до ст.8 Закону в рекламі забороняється :

  • імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, які застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
  • рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5% загальної площі, обсягу всієї реклами;
  • використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності.

Забороняєтьсяспонсорство теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг , інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби.

Дозволяється спонсорство теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої.

Забороняються такі види діяльності з рекламування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг , інших об'єктів права інтелектуальної власності , під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

  • спонсорування заходів, призначених переважно для осіб у віці до 18 років, з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;
  • розповсюдження та продаж будь-яких товарів з використанням знаків для товарів і послуг , інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої, особам до 18 років.

Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива та / або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво та / або напої, що виготовляються на його основі, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи опосередковане схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі.