Віконсалт. | Патент на промисловий зразок (дизайн) 

Патент на промисловий зразок (дизайн)

Патент на промисловий зразок (дизайн)


Увага! Шановні клієнти! На період запровадженого карантину команда Віконсалт продовжує працювати у звичному режимі. Заявки на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, як і раніше, подаються якісно і оперативно. Наші спеціалісти перебувають на зв'язку і можуть відповісти на Ваші запитання. Бажаємо Вам міцного здоров'я!

Промисловий зразок  - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Розрізняють об'ємні та пласкі промислові зразки. Зразки можуть відноситися до всього виробу в цілому (наприклад, автомобіль) або до його окремого елементу (колесо автомобіля).

Об'ємні промислові зразки являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд упаковки, пляшки, флакона, машини, тощо.

Пласкі промислові зразки характеризуються лінійно-графічним співвідношенням елементів і фактично не наділені об'ємом, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд етикетки, малюнок декоративних шпалер, рекламного проспекту, килима, тканини, тощо.

  Що патентують (реєструють) як промисловий зразок?
 1. Двовимірні об'єкти:
  • Варіанти застосування товарного знака на продукції (на етикетці, упаковці, тарі);
  • Деякі види друкованих виробів (етикетка, рекламний буклет, логотип газети або журналу);
  • Малюнок декоративних шпалер, тканин, малюнок килима.
 2. Тривимірні об'єкти:
  • Упаковки (коробки), пляшки, пакети, ящики і т.п.
  • Зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструментів, обладнання;
  • Як виріб в цілому, так і його частина.
 3. Багатооб’єктні вироби:
  • Комплекти або набори виробів, інтер'єр, тощо.

Найбільш поширеним об'єктом, який захищається і як промисловий зразок, і як торговельна марка (подвійна реєстрація) є етикетка.

Поширеною подвійна реєстрація є також для об'ємних об'єктів: пляшок, флаконів, упаковок і навіть деяких кондитерських, парфумерних та фармацевтичних виробів.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується охоронним документом - патентом.

Термін охорони майнових прав на промисловий зразок відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» - 15 років.

Право на отримання патенту має автор та інші особи, які набули права на промисловий зразок за договором або законом.

  Згідно із Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» правову охорону у якості промислових зразків не можуть отримати:
 • об'єкти архітектури (за винятком малих архітектурних форм);
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих або подібних до них речовин;
 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу.

Які права дає патент на промисловий зразок?

Патентовласник має право продати або іншим чином передати у власність патент, або видати на нього ліцензію. Патент діє на території тієї країни, де він виданий. Патентовласник має право, з дотриманням встановленого порядку, запатентувати промисловий зразок у інших державах.

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови оплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує права власників інших патентів.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. При відсутності такої угоди кожен власник патенту може використовувати промисловий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди усіх інших власників патенту.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його у цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з чинним законодавством України порушенням прав власника патенту.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Обов'язки, що випливають з патенту

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання промислового зразка.