Реєстрація промислового зразку (дизайну)

Реєстрація промислового зразку (дизайну)

Увага! Шановні клієнти! Вступили в силу зміни до законодавства в сфері інтелектуальної власності! (Відповідно до Законів України № 815-IX від 21.07.2020 р та № 816-IX від 21.07.2020 р)

ЩО ЯВЛЯЄ СОБОЮ ДИЗАЙН ТА ЯКІ ОБ'ЄКТИ МОЖУТЬ БУТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК ДИЗАЙНИ?

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Характеристикою промислового зразка є зовнішній вигляд виробу або його складових частин, що включає риси, форму, колір, текстуру, матеріал та дизайн виробу.

Розрізняють об'ємні та пласкі промислові зразки. Зразки можуть відноситися до всього виробу в цілому (наприклад, автомобіль) або до його окремого елементу (колесо автомобіля).

ЩО МОЖНА ЗАРЕЄСТРУВАТИ ЯК ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК?

  Двовимірні об'єкти:

 • Малюнок нанесений на етикетку упаковку, тару;
 • Малюнок декоративних шпалер, тканин, килима.

  Тривимірні об'єкти:

 • Упаковки (коробки), пляшки, пакети, меблі та інше.
 • Зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструментів, обладнання, якщо їх зовнішній вигляд не є технічною необхідністю;

  Багатооб’єктні вироби:

 • Комплекти або набори виробів, наприклад інтер'єр, сервізи, настільні ігри тощо.

ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНІ ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ РЕЄСТРАЦІЇ?

  Відповідно до законодавства України в сфері охорони прав на промислові зразка (дизайни) охорона не може бути надана:
 • Продукт творчої роботи в галузі мистецького конструювання, що втілений або використаний у виготовленні складного виробу та не є видимим під час його використання за звичайних умов, є результатом інтелектуальної діяльності.
 • Об’єкти, які можуть змінювати свою форму, зокрема, рідини, гази, сипучі матеріали та інші подібні речовини.
 • Зовнішні характеристики виробу, які визначаються його технічними функціями, тобто виключно для забезпечення його ефективності та продуктивності.
 • Характеристики зовнішнього вигляду виробу, що повинні бути точно відтворені, щоб забезпечити механічне з'єднання або розміщення виробу в межах іншого виробу таким чином, щоб обидва вироби могли виконувати свої функції. Важливо зазначити, що це не стосується зовнішнього вигляду виробів, призначених для складання з іншими виробами або з'єднання з ними в межах модульної конструкції.

УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОМУ ЗРАЗКУ (ДИЗАЙНУ)

Майнові права на промисловий зразок засвідчуються Свідоцтвом, яке встановлює максимальний строк майнової охорони промислового зразка відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки». Цей строк становить 25 років з дати подачі заявки на отримання захисту.

Для підтримання дії охоронного документа на промисловий зразок - необхідно щорічно здійснювати процедуру підтримання.

Промисловий зразок може отримати правову охорону, якщо він відповідає критеріям охороноздатності, а саме - має новизну та індивідуальний характер, і не суперечить публічному порядку та загальновизнаним принципам моралі.

Пам’ятайте, що охорона промислового зразка надається за територіальним принципом, тобто за умови реєстрації в Україні охорона надається, лише на території даної країни. Ви можете зареєструвати промисловий зразок і в інших країнах світу, але в даному випадку буде необхідно подавати документи або на пряму до відповідального органу даної держави або через регіональну систему або через міжнародну Гаазьку систему.

ЯКІ ПРАВА НАДАЮТЬСЯ ЗА УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА?

 • Право власника промислового зразка забороняти іншим особам використовувати його без його дозволу.
 • Право власника промислового зразка надавати дозвіл на його використання іншим особам на основі ліцензійного договору.
 • Право власника промислового зразка передавати його майнові права іншим особам за винагороду на основі договору.
 • Право на оцінку інтелектуальної власності, зокрема майнових прав на промисловий зразок, та можливість їх внесення до статутного капіталу компанії.

Власник свідоцтва має виключне право на використання промислового зразка за своїм власним розсудом, за умови, що таке використання не порушує права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, включаючи авторські права та права на інші об’єкти промислової власності, такі як торговельні марки, винаходи, корисні моделі тощо.

ТЕРМІНИ РЕЄСТРАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ЗРАЗКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ПРОЦЕДУРОЮ УКРАЇНИ

  Строк реєстрації (оформлення свідоцтва на промисловий зразок) від дати подання заявочних матеріалів:
 • стандартний строк – до 8 міс.
 • На час дії воєнного положення в України та з урахуванням пункту 1 частини першої Закону України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» не доступна прискорена процедура реєстрації (2-4 місяців).

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК

Якщо свідоцтво на промисловий зразок належить кільком особам, взаємовідносини щодо його використання визначаються угодою між ними. Якщо такої угоди немає, то кожен з власників може використовувати промисловий зразок на власний розсуд, але ніхто з них не може видавати ліцензію на його використання чи передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди всіх інших власників.

Бажаємо Вам натхнення для розробки нових промислових зразків, а наші спеціалісти допоможуть Вам ефективно отримати охорону Ваших прав та захистити їх під час використання в Україні та світі.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр