Реєстрація промислового зразку (дизайну)

Реєстрація промислового зразку (дизайну)

Увага! Шановні клієнти! Вступили в силу зміни до законодавства в сфері інтелектуальної власності!(Відповідно до Законів України № 815-IX від 21.07.2020 р та № 816-IX від 21.07.2020 р)

Промисловий зразок  - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Промисловим зразком може бути зовнішній вигляд виробу або його частини, що визначається, зокрема, лініями, контурами, кольором, формою, текстурою та/або матеріалом виробу, та/або його оздобленням.

Розрізняють об'ємні та пласкі промислові зразки. Зразки можуть відноситися до всього виробу в цілому (наприклад, автомобіль) або до його окремого елементу (колесо автомобіля).

Об'ємні промислові зразки являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд упаковки, пляшки, флакона, машини, тощо.

Пласкі промислові зразки характеризуються лінійно-графічним співвідношенням елементів і фактично не наділені об'ємом, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд етикетки, малюнок декоративних шпалер, рекламного проспекту, килима, тканини, тощо.

Що реєструють як промисловий зразок?

  1.Двовимірні об'єкти:
 • Малюнок нанесений на етикетку упаковку, тару;
 • Малюнок декоративних шпалер, тканин, килима.
  2.Тривимірні об'єкти:
 • Упаковки (коробки), пляшки, пакети, меблі та інше.
 • Зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструментів, обладнання, якщо їх зовнішній вигляд не є технічною необхідністю;
  3.Багатооб’єктні вироби:
 • Комплекти або набори виробів, наприклад інтер'єр, сервізи, настільні ігри тощо.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується охоронним документом - свідоцтвом.

Максимальний строк охорони майнових прав на промисловий зразок відповідно до Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» - 25 років з дати подачі заявочних матеріалів. На сьогодні дію охоронного документа на промисловий зразок необхідно підтримувати (продовжувати - оплатою державного збору) щороку. Власник свідоцтва має право в будь-який момент відмовитися від наданої охорони, не оплачуючи вищевказаний збір.

  Згідно з Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» правову охорону у якості промислових зразків не можуть отримати:
 • результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у виробі, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих або подібних до них речовин;
 • ознаки зовнішнього вигляду виробу, зумовлені виключно його технічними функціями;
 • ознаки зовнішнього вигляду виробу, розмір та форма якого мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з’єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію (дія зазначеного положення не поширюється на зовнішній вигляд виробів, призначених для множинного складання або з’єднання взаємозамінних виробів усередині модульної конструкції).

Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі та відповідає критеріям охороноздатності.

Критерії охороноздатності промислового зразка – новизна та індивідуальний характер.

Новизна - це коли жоден ідентичний промисловий зразок не доведено до загального відома. Для зареєстрованих промислових зразків - на момент встановлення дати подання заявочних матеріалів.

Індивідуальний характер – це якщо загальне враження, яке промисловий зразок справляє на користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома.

Промислові зразки вважаються ідентичними у разі, якщо їхні суттєві ознаки відрізняються лише незначними деталями.

  Які загальні права надаються за умови реєстрації промислового зразка?
 • Право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без дозволу власника свідоцтва.
 • Право надати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.
 • Право передавати (відчужути) на підставі договору майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок будь-якій особі за винагороду.
 • Право на здійснення оцінки нематеріального активу. Внесення в статутний капітал компанії в розмірі грошової оцінки майнових прав на промисловий зразок.

Свідоцтво надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок на свій розсуд, якщо таке використання не порушує права інших осіб, в тому числі авторські права та права на будь-які об’єкти промислової власності (торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі та інше).

  Строк реєстрації (оформлення свідоцтва на промисловий зразок) від дати подання заявочних матеріалів:
 • стандартний строк – до 12 міс.,
 • прискорений строк (додаткова послуга) – від 2 міс. до 6 міс.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються договором між ними. При відсутності такого договору кожен власник може використовувати промисловий зразок на свій розсуд, але жоден з них не має права надавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди усіх інших власників.

Використанням зареєстрованого промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Пам’ятайте, що охорона промислового зразка надається за територіальним принципом, тобто за умови реєстрації в Україні охорона надається, лише на території даної країни. Ви можете зареєструвати промисловий зразок і в інших країнах світу, але в даному випадку буде необхідно подавати документи або на пряму до відповідального органу даної держави або через регіональну систему або через міжнародну Гаазьку систему.

Бажаємо Вам натхнення для розробки нових промислових зразків, а наші спеціалісти допоможуть Вам ефективно отримати охорону Ваших прав та захистити їх під час використання в Україні та світі.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія