Проведення екологічного аудиту

Проведення екологічного аудиту

Проведення екологічного аудиту підприємств згідно закону України «Про екологічний аудит»

Нормативно-правові акти регламентують проведення екологічного аудиту в обов'язковому порядку для різного роду діяльності об'єктів, що мають підвищений ступінь екологічної небезпеки за рішенням державних структур.

Аудит добровільної форми реалізується при оформленні замовлення третім особам. Особливість полягає в тому, що екологічний аудит діяльності підприємства повинен проводиться незацікавленим обличчям, в якості якого вже більше 10 років з успіхом виступає компанія "ВіКонсалт", яка здійснює правову та юридичну підтримку.

Екологічний аудит - особливості:

  • Незалежність оцінювання рівня дотримання підприємством норм і вимог, що регламентують вплив на навколишнє середовище під час здійснення господарської діяльності.
  • На підставі вивчення товарно-сировинної складової діяльності підприємства робиться висновок про ступінь збитку, що заподіюється природно-екологічному комплексу.
  • Розглядається діюча модель екологічного менеджменту, визначаються проблемні питання та способи їх вирішення.
  • Розробляється план ситуаційних заходів, спрямованих на поліпшення екологічної обстановки, формуються рекомендації для підприємства щодо подальшого взаємодії з екологічними компонентами.
  • «Вимоги законодавства України в галузі регулювання емісій парникових газів. Стандарт ISO 14064:2006. Ризики і можливості, навички управління і моніторингу емісій ПГ в системі торгівлі квотами.»

У комплексі основних цілей і завдань проведення аудиту чітко простежується прагнення визначити основну спрямованість стратегії заходів з охорони навколишнього середовища. Крім того, проводиться глибока оцінка та аналіз загальної діяльності організації відповідно до нормативних документів, що регламентують природоохоронну діяльність. Вивчаються всі можливі проблеми екологічного спектру, наявні в даному регіоні або конкретній місцевості, і прогнозується виникнення комплексних факторів, складових екологічної загрози.

Для здійснення якісного екологічного аудиту необхідно мати відповідний рівень кваліфікації і розуміти складну взаємодію різних факторів, що впливають на стан екологічної обстановки, неминуче змінюються в ході господарської діяльності суб'єкта або підприємства. «ВіКонсалт» володіє відповідним рівнем кваліфікації, помноженим на багаторічний успішний досвід.

Як приватні випадки проведення аудиту за обов'язковою програмою варто відзначити перевірки, що здійснюються при визнанні підприємства банкрутом, здійсненні передачі на правах концесії державних і комунальних об'єктів.

Всі види приватизації компаній і підприємств не можуть бути реалізовані без еко-аудиту. Створення підприємств спільного правоволодіння на базі комунальної та державної власності обов'язково супроводжується оцінкою екологічної обстановки. Угода про розподіл продукції в кінцевій фазі своєї дії неминуче тягне за собою екологічний аудит підприємства.

Своєчасне проведення аудиту економить чималі матеріальні кошти, які бездарно витрачаються на погашення штрафних санкцій за завищеними тарифами.

Варто відзначити, що компанія "ВіКонсалт" продовжує плідну роботу з замовником навіть у разі явно не вигідного для себе контракту і разом з клієнтом завжди знаходить оптимальний шлях вирішення проблем, що загрожують погіршенням екологічної обстановки.

Відповідальний спеціаліст
Кучеренко Ілона
Керівник відділу охорони праці та ліцензування
+38 044 228-10-10
+38 093 111-76-32
kiv@viconsult.com.ua
viconsult_kiv
Кучеренко Ілона
Вознюк Аліна
Помічник юриста відділу охорони праці та ліцензування
+38 063 314-45-42
vaw@viconsult.com.ua
live:.cid.6d6bfdd605f37122
Вознюк Аліна
Стоян Євгенія
Помічник юриста відділу охорони праці та ліцензування
+38 093 111-75-48
syo@viconsult.com.ua
live:.cid.8e1b25d25b2b0870
Стоян Євгенія