Найменування місць походження товарів

Найменування місць походження товарівНайменування місць походження товарів

Як практикуючі в області товарних знаків, знаємо, що питання, які стосуються можливості реєстрації географічних позначень, виникають постійно. Часто потрібне спеціальне дослідження, в ході якого потрібно оцінити те або інше позначення з урахуванням норм чинного законодавства і власної практики.

Географічні зазначення є об'єктом правової охорони за умови їх використання для ідентифікації товарів, що походять з певних географічних місць і мають у споживача певну репутацію, обумовлену або якістю, або іншими характеристиками товару, пов'язаними виключно або головним чином з місцем його походження.

В Україні правова охорона географічних зазначень здійснюється Законом України «Про охорону прав на зазначення походження товарів».

Поняття географічне зазначення можна розділити на дві групи:

1. Вказівка місць походження товарів

Під вказівками місць походження товарів прийнято розуміти позначення, що вказують на місце походження товару, популярність і репутація якого пов'язана з цим місцем. Вони (вказівки) можуть бути виражені:

  • в виде слов изобразительных обозначений
  • у вигляді слів образотворчих позначень
  • Вказівка місця походження товару це позначення, пов'язане з місцем, яке повинно бути географічно визначено, тобто реально існувати і бути позначеним.

2. Найменування місць походження товарів

Поняття «найменування місця походження товару» є унікальним об'єктом інтелектуальної власності, що дозволяє в установленому законом порядку закріпити за виробниками, регіону, що забезпечує певні якості продукції завдяки природним умовам: клімат, склад грунту або води, а так само технологією його виготовлення на основі тривалого досвіду, секретів виробництва, традицій і культури, що населяють дану місцевість і беруть участь у виробництві цього товару людей.

Найбільш відомими в світі найменуваннями місця походження товарів є пармезан, Бургундські вина. В Україні, наприклад, це мінеральна вода Миргородська, Кримські вина.

Якщо брати до уваги товарний знак і найменування місця походження товару, то основна відмінність - це саме зв'язок якості товару з регіоном, де випускається товар. Крім цього, на відміну від товарних знаків правом на одне і те ж найменування місця походження товарів можуть мати кілька підприємців даного географічного регіону, що випускають одну і ту ж продукцію, а не лише одне підприємство як у випадку з товарним знаком.

Виробник, маркуючи товар найменуванням місця походження, тим самим зазначає достовірне місце його походження, гарантує наявність у товарі особливих властивостей, завдяки яким виділяє товар з маси однорідних. Природно, що купують товари, які позитивно зарекомендували себе і знаходять такий товар саме за допомогою найменування місця походження товару. Таким чином, відомості, популярність, авторитет найменування місця походження товару у споживачів виступає показником особливої ??якості продукції, цим же стимулюючи його виробництво.