Дозвіл на використання IP об`єктів

Дозвіл на використання IP об`єктів

Договір про надання дозволу на використання IP об’єкту

У процесі розвитку та провадження бізнесу виникає потреба у врегулюванні стосунків із партнерами або іншими зацікавленими особами. Надійним інструментом врегулювання правовідносин, в яких фігурують об’єкти інтелектуальної власності, є договір. Одним з найбільш поширених договорів в IP сфері є ліцензійний договір.

Дозвіл на IP об’єкти

Правовласник об’єкту інтелектуальної власності, може на договірній основі надати будь-якій зацікавленій третій особі дозвіл на використання такого об'єкта в тій чи іншій сфері.

Дозвіл (ліцензія) може бути представлена у вигляді самостійного документу або оформлена як окремий розділ ліцензійного договору.

  Різновиди ліцензії:
 • ліцензія на технічні рішення (винахід, корисну модель);
 • ліцензія на комерційну таємницю (так зване, «ноу-хау»);
 • ліцензія на дизайн (промисловий зразок)
 • ліцензія на бренд (торговельну марку);
 • ліцензія на сорти рослин та/або породи тварин;
 • ліцензія на об’єкти авторського права.
  Ліцензія дозволяє регулювати обсяг використання об’єкту IP:
 • виключна (тільки 1 ліцензіат, обмежена сфера, субліцензія заборонена)
 • одинична (тільки 1 ліцензіат, субліцензія заборонена, ліцензіар може користуватись об’єктом)
 • невиключна (не обмежена кількість ліцензіатів, ліцензіар може використовувати об’єкт)
  Цілі надання дозволу (ліцензії):
 • франшиза
 • правомірне використання IP об’єкту
 • комерціалізація IP активу

Субліцензія

Особа, що має дозвіл на користування IP об’єктом, в передбачених договором ситуаціях та за дотриманням обумовлених вимог, має право видавати аналогічні дозволи третім особам (субліцензії).

Ліцензійний договір

Такий договір передбачає можливість надання дозволу (ліцензії) правовласником IP об’єкта третім зацікавленим особам на погоджених сторонами умовах в рамках законодавства.

Предметом угоди про надання майнових прав можуть бути тільки такі об’єкти та ті майнові права, які мали місце на час розробки договору.

Під час розробки такої угоди зазначаємо, що умови дозвільного договору про передавання майнових прав IP на інший термін або такі положення, що урізають права автора чи винахідника належного об'єкта чи його правонаступників або звужують права творця на сформування інакших об'єктів IP, є нікчемними та не можуть бути прописані ліцензією.

Укладення домовленості про відчуження майнових прав IP не змінює умов ліцензійних договорів, укладених раніше. Важливим пунктом сучасних ліцензійних угод є те, що ліцензіат повинен використовувати об’єкт права IP лише в тій сфері, яка прямо визначена у ліцензійному договорі.

Послуги щодо розробки ліцензійного договору

Для розпорядження правами на об’єкт інтелектуальної власності та отримання прибутку від його використання, необхідно правильно зафіксувати всі ключові положення домовленості із зацікавленими особами в угоді. Команда фахівців компанії «Віконсалт» допоможе розробити ліцензійний договір з урахуванням Ваших інтересів, який буде ефективно захищати Ваші права від порушення, а Ваш об’єкт інтелектуальної власності – від посягань.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр