Патент на корисну модель

Патент на корисну модель

Увага! Шановні клієнти! Набули чинності зміни до законодавства щодо охорони прав на корисні моделі!(згідно із Законом України № 816-IX від 21.07.2020)

Корисна модель - це нове промислово застосовуване технічне рішення, що має не дуже високий винахідницький рівень.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», корисна модель - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Право на реєстрацію патенту на корисну модель існує в законодавстві таких країн як Австрія, Аргентина, Бразилія, Білорусь, Німеччина, Іспанія, Італія, Китай, Мексика, Марокко, Польща, Португалія, Росія, Тайвань, Узбекистан, Україна, Фінляндія, Франція, Чилі, Південна Корея, Японія.

Патент на корисну модель в Україні діє десять років від дати подачі заявки до патентного органу та має, як правило, менш суворі вимоги експертизи в порівнянні з винаходом.

КРИТЕРІЇ ОХОРОНОЗДАТНОСТІ КОРИСНОХ МОДЕЛІ

  Корисна модель відповідає критеріям охороноздатності, якщо вона:
 • є новою (тобто не є частиною існуючого рівня техніки);
 • є промислово придатною.
  Патент на корисну модель надає його власнику такі права:
 • ВИКОРИСТОВУВАТИ корисну модель на свій розсуд;
 • ДОЗВОЛЯТИ використання корисної моделі іншим особам;
 • ЗАБОРОНЯТИ використання корисної моделі іншими особам;
 • Право в судовому порядку ВИМАГАТИ відшкодування шкоди, а також інші компенсації в разі незаконного використання корисної моделі іншими особами.
  ВІДМІННОСТІ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ ВІД ВИНАХОДУ:
 • Важливо! На відміну від винаходу, корисною моделлю можуть бути лише пристрої та способи.
 • В якості корисної моделі не може бути надана охорона таким об’єктам, як речовина, виріб, штам мікроорганізму, культура рослин і тварин та інший біологічний матеріал тощо.
 • Корисна модель не має винахідницького рівня. Це означає, що корисною моделлю може бути визнаний будь-який новий об'єкт, що відноситься до пристроїв або способів. При цьому в цілому таке нове технічне рішення об'єкта може бути цілком очевидним для фахівця в цій галузі знань. Основна вимога – відомості про заявлене технічне рішення не повинні бути розкриті в будь-яких джерелах інформації.
 • Права на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом. Фактично, відповідність винаходу встановленим критеріям охороноздатності підтверджує держава шляхом проведення кваліфікаційної експертизи заявки на отримання патенту на винахід та прийняттям рішення про видачу такого патенту. А при подачі заявки на отримання патенту на корисну модель - сам заявник стверджує (декларує) її відповідність критеріям охороноздатності.
 • При розгляді заявки на реєстрацію патенту не проводиться кваліфікаційна експертиза.
 • Рішення про реєстрацію патенту приймається на підставі результатів формальної експертизи, яка не включає в себе перевірку за критерієм "новизна"
 • Термін дії патенту на корисну модель становить 10 років, на винахід - 20 років.
  Правова охорона не поширюється на такі об’єкти:
 • сорти рослин і породи тварин;
 • біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти таких процесів;
 • компонування напівпровідникових виробів;
 • результати художнього конструювання;
 • хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини;
 • процеси клонування людини;
 • процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;
 • використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;
 • процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;
 • людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена;
 • продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;
 • продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу, не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом технічного процесу.
  Не можуть бути визнані корисною моделлю:
 • Відкриття, наукові теорії та математичні методи;
 • Методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, кредитування, прогнозування тощо);
 • Правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;
 • Проекти та схеми планування споруд, будівель, територій;
 • Умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти), розклади, інструкції;
 • Комп'ютерні програми;
 • Форми подання інформації (у вигляді таблиці, діаграми, графіка тощо.).

Якщо Ви створили корисну модель і розкрили інформацію про неї раніше, ніж за шість місяців до подачі заявки на отримання патенту, і якщо факт такого розкриття інформації буде встановлено експертизою, Вам можуть відмовити у реєстрації патенту, оскільки технічне рішення очевидно не буде вважатись новим.

Новою визнається корисна модель, відомості про яку не стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на дану корисну модель.

Корисна модель є промислово придатною, якщо вона може бути використана в промисловості або іншій сфері діяльності. Промислова придатність заявленої корисної моделі обов'язково перевіряється експертизою патентного органу.

Увага! Наші спеціалісти оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть Вам послуги щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності на митниці шляхом внесення їх до Митного реєстру.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр