Віконсалт. | Патент на корисну модель 

Патент на корисну модель

Патент на корисну модель


Увага! Шановні клієнти! На період запровадженого карантину команда Віконсалт продовжує працювати у звичному режимі. Заявки на реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності, як і раніше, подаються якісно і оперативно. Наші спеціалісти перебувають на зв'язку і можуть відповісти на Ваші запитання. Бажаємо Вам міцного здоров'я!

Корисна модель - це нове промислово застосовуване технічне рішення, що має не дуже високий винахідницький рівень.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», корисна модель - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Право на отримання патенту на корисну модель існує в законодавстві таких країн як Австрія, Аргентина, Бразилія, Білорусь, Німеччина, Іспанія, Італія, Китай, Мексика, Марокко, Польща, Португалія, Росія, Тайвань, Узбекистан, Україна, Фінляндія, Франція, Чилі, Південна Корея, Японія.

Патент на корисну модель діє десять років від дати подачі заявки до патентного органу та має, як правило, менш суворі вимоги експертизи в порівнянні з винаходом.

Корисною моделлю можуть бути:

 • Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини);
 • Процес (спосіб);
 • Нове застосування раніше відомого продукту чи процесу (способу).

Критерії охороноздатності корисної моделі

Корисна модель відповідає критеріям охороноздатності, якщо вона:

 • Є новою (тобто не є частиною існуючого рівня техніки).
 • Є промислово придатною.

Патент на корисну модель надає його власнику такі права:

 • ВИКОРИСТОВУВАТИ корисну модель на свій розсуд
 • ДОЗВОЛЯТИ використання корисної моделі іншим особам
 • ЗАБОРОНЯТИ використання корисної моделі іншими особам
 • Право в судовому порядку ВИМАГАТИ відшкодування шкоди, а також інші компенсації в разі незаконного використання корисної моделі іншими особами

ВІДМІННОСТІ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ ВІД ВИНАХОДУ

 • Корисна модель не має винахідницького рівня. Це означає, що корисною моделлю може бути визнаний будь-який новий об'єкт (новий пристрій, новий спосіб або нове застосування раніше відомого пристрою або способу). При цьому в цілому таке нове технічне рішення об'єкта може бути цілком очевидним для фахівця в цій галузі знань. При цьому, найголовніше, щоб це нове рішення раніше не було ніде описано і не застосовано практично.
 • Корисна модель може бути захищена деклараційним патентом . Фактично, наявність виняткових прав на винахід підтверджує держава шляхом проведення кваліфікаційної експертизи заявки на отримання патенту на винахід та прийняттям рішення про видачу такого патенту. А при подачі заявки на отримання патенту на корисну модель - сам заявник стверджує (декларує) її відповідність критеріям охороноздатності.
 • При розгляді заявки на отримання патенту не проводиться кваліфікаційна експертиза.
 • Рішення про видачу патенту приймається на підставі результатів формальної експертизи, яка не включає в себе перевірку за критерієм "новизна"
 • Термін дії патенту на корисну модель становить 10 років, на винахід - 20 років.

Не можуть бути визнані корисною моделлю:

 • Відкриття, наукові теорії та математичні методи;
 • Методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, кредитування, прогнозування тощо);
 • Правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;
 • Проекти та схеми планування споруд, будівель, територій;
 • Умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти), розклади, інструкції;
 • Комп'ютерні програми;
 • Форми подання інформації (у вигляді таблиці, діаграми, графіка тощо.).

Якщо Ви створили корисну модель і розкрили інформацію про неї раніше, ніж за рік до подачі заявки на отримання відповідного деклараційного патенту, і якщо факт такого розкриття інформації буде встановлено експертизою, Вам можуть відмовити у видачі деклараційного патенту, оскільки Ваша корисна модель вже не буде вважатися новою, оскільки деклараційний патент може бути отриманий тільки на корисну модель, яка є новою та промислово придатною . Новою визнається корисна модель, відомості про яку не стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки на дану корисну модель.

Корисна модель є промислово придатною, якщо вона може бути використана в промисловості або іншій сфері діяльності. Промислова придатність заявленої корисної моделі обов'язково перевіряється експертизою патентного органу.

Вартість послуг зі складання заявки на видачу патенту на корисну модель становить від 7000 грн.

Увага! Наші спеціалісти оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть вам послуги при митному оформленні об'єктів інтелектуальної власності.

Звертаємо увагу, що відповідно до чинних вимог внесення до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності не передбачає сплату державного мита та внесення грошової застави.