Віконсалт. | Реєстрація засобів масової інформації 

Реєстрація засобів масової інформації

Реєстрація засобів масової інформації

Для того, щоб організувати свій Засіб масової інформації в Україні необхідно отримати спеціальний дозвіл від уповноваженого на це державного органу. В залежності від того, яким конкретно видом діяльності в медіа сфері Ви бажаєте зайнятись, необхідно отримати відповідний дозвільний документ (наприклад - Свідоцтво).

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДРУКОВАНОГО ЗМІ

Якщо Ви бажаєте заснувати друковане ЗМІ (газету, журнал, дайджест, бюлетень, альманах тощо), свою діяльність Ви зможете почати шляхом державної реєстрації такого видання, у відповідності до норм Закону України «Про друковані засоби масової інформації». Державній реєстрації, у відповідності із ст. 11 вищезазначеного Закону підлягають всі друковані ЗМІ, котрі будуть видаватись на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і/або способу їх виготовлення.

Засновниками друкованого ЗМІ можуть бути фізичні, юридичні особи та/або трудові колективи підприємств, установ та організацій, на підставі відповідного рішення загальних зборів.

Наши спеціалісти можуть допомогти Вам отримати Свідоцтво державної реєстрації друкованого ЗМІ.

Для цього Вам необхідно надати:

 • Належним чином завірені копії документів, що підтверджують Вашу правоздатність (для фізичних осіб таким документом буде слугувати паспорт та ідентифікаційний код, для юридичних осіб – актуальна Виписка з ЄДРПОУ та Статут);
 • Якщо засновників видання декілька, необхідно додатково надати копію засновницького договору;
 • Довіреність на право представляти Ваші інтереси в ході державної реєстрації друкованого ЗМІ.

Встановлений законодавчо строк для прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого ЗМІ – 1 місяць.

По факту винесення позитивного рішення про державну реєстрацію Вашого друкованого ЗМІ, необхідно оплатити відповідний державний збір. Розміри зборів за державну реєстрацію залежать від сфери розповсюдження, виду і характеру видання та громадянства засновника (співзасновників).

За видачу Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, призначеного для дітей або інвалідів реєстраційний збір зменшується наполовину.

Звільняються від оплати державних зборів за державну реєстрацію ЗМІ, котрі засновані з благодійницькою метою і розповсюджуються на безоплатній основі.

Також на практиці часто виникають ситуації, коли необхідно внести істотні зміни в Свідоцтво для уже зареєстрованого друкованого ЗМІ, наприклад: змінюється склад засновників, мова та/або сфера розповсюдження тощо… В такому випадку необхідно провести процедуру перереєстрації друкованого ЗМІ. Дана процедура дуже схожа з процедурою первинної реєстрації друкованого ЗМІ, з тою лише відмінністю, що додатково до пакету документів необхідно надати копія Договору про передачу прав (при зміні складу учасників) та діюче Свідоцтво. Якщо вищезазначений договір підписується між фізичними особами – такий договір необхідно завірити нотаріально. Розмір державного збору за перереєстрацію друкованого ЗМІ складає 50 % від розміру збору за первинну реєстрацію такого видання. Строк прийняття рішення про перереєстрацію друкованого ЗМІ – 1 місяць.

РЕЄСТРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА ЯК СУБ’ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У випаду, якщо Ваша ціль – вести діяльність по збору і розповсюдженню інформації, Ви можете здійснювати її, отримавши реєстраційне Свідоцтво на інформаційне агентство як суб’єкта інформаційної діяльності у відповідності до норм Закону України «Про інформаційні агентства».

Під діяльністю інформаційних агентств, розуміють зберігання, обробку, збір, підготовку інформації до розповсюдження, розповсюдження і випуск інформаційної продукції. До речі, під поняття інформаційних агентств, за відсутності спеціального законодавства, яке б регулювало діяльність інтернет-журналістики, підпадають, по аналогії, інформаційні інтернет-портали та спеціалізовані сайти.

Засновниками інформагентств можуть бути юридичні особи, котрі зареєстровані та діють, відповідно до законодавства України. Іноземні юридичні особи, іноземці та особи без громадянства можуть бути співзасновниками інформагентств в Україні, загальна частка їх в статутному фонді такого інформаційного агентства не може перевищувати 35 %.

Державній реєстрації підлягають всі інформаційні агентства, котрі засновуються та/або діють на території України.

Державна реєстрація представництв іноземних інформаційних агентств проводиться в порядку, передбаченому для державної реєстрації представництв іноземних суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, а також після отримання журналістами таких інформаційних агентств в установленому порядку акредитації в МЗС України.

Для того, щоб зареєструвати Ваше інформаційне агентство, необхідно надати нам наступні документи:

 • Актуальну Виписку з ЄДРПОУ;
 • Статут;
 • Засновницький договір (якщо засновників декілька);
 • Документи, що підтверджують реєстрацію в установленому порядку представництва іноземного суб’єкта підприємницької діяльності та акредитацію журналістів такого інформаційного агентства в МЗС (за необхідності);
 • Довіреність встановленого зразка на представництво Ваших інтересів по державній реєстрації інформаційного агентства.

Строк проведення процедури реєстрації інформаційного агентства – 14 робочих днів.

При цьому державний збір складає:

 • за реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності – 850 грн.;
 • за реєстрацію інформагентства, співзасновниками якого є іноземні юридичні особи, іноземні громадяни або особи без громадянства – 2040 грн.;
 • за реєстрацію представництва іноземного інформагентства в Україні – в розмірі, еквівалентному розміру плати за реєстрацію представництва українського інформаційного агентства у відповідній країні, але не менше ніж розмір затрат на таку державну реєстрацію в Україні.

У випадку змін у назві, сфері розповсюдження інформаційної продукції, засновника, складу співзасновників, основних положень статутних документів, необхідно провести процедуру перереєстрацію інформагентства. За проведення дій по перереєстрації інформагентства справляється державний збір у розмірі 50 % від вартості державного збору за проведення первинної державної реєстрації відповідного інформаційного агентства.

ВКЛЮЧЕННЯ СУБ’ЄКТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ В ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

Якщо у Ваших планах, окрім журналістсько-інформаційної діяльності, є задуми по проведенню підготовки і випуску в світ видавничої продукції (згідно Закону України «Про видавничу справу»), Вам необхідно буде отримати Свідоцтво про внесення Вас як суб’єкта видавничої справи у відповідний державний реєстр.

Відповідно до вищевказаного Закону, суб’єктом видавничої справи є спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого, є саме підготовка і випуск видавничої продукції.

Згідно законодавства України, розрізняють наступних суб’єктів видавничої справи:

 • Видавців;
 • Виготовлювачів видавничої продукції;
 • Розповсюджувачів видавничої продукції.

Засновниками (співзасновниками) видавництв можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, юридичні особи України та інших держав.

Засновник (співзасновник) в видавничій справі може об’єднувати в своїй особі видавця, виготовлювача та розповсюджувача видавничої продукції.

З метою обліку всіх суб’єктів видавничої справи уповноваженим центральним органом виконавчої влади ведеться Державний реєстр України видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів друкованої продукції.

Строк розгляду заяв про внесення суб’єкта видавничої справи в Реєстр – 1 місяць.

Відповідальний спеціаліст