Реєстрація засобів масової інформації

Реєстрація засобів масової інформації

Засоби масової інформації – це складна система, до якої належать різні суб’єкти інформаційної діяльності: друковані, аудіовізуальні та електронні ЗМІ. Кожен засіб масової інформації має специфічні характеристики залежно від того, як він збирає та повідомляє новини, відповідно і процедури реєстрації таких ЗМІ відрізняються.

Друковані засоби масової інформації (преса) – це періодичні видання, які виходять під постійною назвою на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію.

  Право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:
 • громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
 • юридичним особам України та інших держав;
 • трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Заява про реєстрацію друкованого ЗМІ та додані до неї документи розглядається органом реєстрації у місячний строк з дня одержання.

  За результатами розгляду приймається одне з таких рішень:
 1. про державну реєстрацію;
 2. про відмову в державній реєстрації;
 3. про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;
 4. про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

По факту винесення позитивного рішення про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, необхідно оплатити відповідний державний збір. Розміри зборів за державну реєстрацію залежать від сфери розповсюдження, виду і характеру видання та громадянства засновника (співзасновників).>

Наприклад, за видачу Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, призначеного для дітей або інвалідів реєстраційний збір зменшується наполовину. Звільняються від оплати державних зборів за державну реєстрацію ЗМІ, котрі засновані з благодійницькою метою і розповсюджуються на безоплатній основі.

Також на практиці часто виникають ситуації, коли необхідно внести істотні зміни в Свідоцтво для уже зареєстрованого друкованого ЗМІ, наприклад: змінюється склад засновників, мова та/або сфера розповсюдження тощо. В такому випадку необхідно провести процедуру перереєстрації друкованого ЗМІ.

У випадку, якщо ваша ціль – вести діяльність по збору і розповсюдженню інформації, ви можете здійснювати її, отримавши реєстраційне Свідоцтво на інформаційне агентство як суб’єкта інформаційної діяльності.

Діяльність інформаційних агентств - це збір, обробка, створення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції. Засновниками інформаційних агентств можуть бути юридичні особи, котрі зареєстровані та діють, відповідно до законодавства України. Іноземні юридичні особи, іноземці та особи без громадянства можуть бути співзасновниками інформаційних агентств в Україні, загальна частка їх в статутному фонді такого інформаційного агентства не може перевищувати 35 %.Строк проведення процедури реєстрації інформаційного агентства – 14 робочих днів.

Як і в багатьох інших державах, в Україні ЗМІ може видаватись лише після його державної реєстрації та отримання відповідного Свідоцтва. Порядок реєстрації видання в Україні складається з багатьох етапів та часто викликає питання навіть у підготовлених юристів. Якщо у ваших планах, окрім журналістсько-інформаційної діяльності, є задуми по проведенню підготовки і випуску в світ видавничої продукції, вам необхідно буде отримати Свідоцтво про внесення вас як суб’єкта видавничої справи у відповідний державний реєстр. З цим також зможемо вам допомогти, тому не зволікайте, та зверніться за допомогою до наших спеціалістів.

Відповідальний спеціаліст
Дарчук Юлія
Керуючий партнер, Керівник відділу дозвільної документації, стандартизації та сертифікації в Україні і в країнах ЄС
+38 093 469-39-69
julia@viconsult.com.ua
viconsult_julia
Дарчук Юлія