Договори щодо розпорядження майновими правами

Договори щодо розпорядження майновими правами


Увага! Згідно з підписаною від 12 червня 2019 року Постановою Кабінету Міністрів №496 з 19 липня 2019 року підвещено розміри усіх державних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема:

 • За підготовку до державної реєстрації об'єктів авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сума зборів збільшена від 2 до 4 разів.

Договір - це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин.

Види договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

  1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  2) ліцензійний договір;
  3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
  4) договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності;
  5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар) може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

Ліцензія може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Ліцензія буває:

-виняткова - видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

- одинична - видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

- невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Ліцензійний договір

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та закону.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються:

  1) вид ліцензії
  2) сфера використання ОПІВ (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права тощо)
  3) розмір, порядок і строки виплати плати за використання ОПІВ
  4) інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права ІВ.

Договір про створення за замовленням і використання

За договором про створення за замовленням і використання об'єкта ОПІВ одна сторона (творець - письменник, художник і т.д.) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) і в встановлений термін.

Договір повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності

За договором про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає іншій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, були укладені раніше.

Договір комерційної концесії

За договором комерційної концесії одна сторона (Правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару і ( або) надання послуг.

Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію власника. Якщо правовласник зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

Фахівці нашої компанії допоможуть Вам скласти будь-який договір забезпечує захист ваших прав!

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр