Сертифікація ISO 50001

Сертифікація ISO 50001

21 серпня 2018 опублікована нова версія міжнародного стандарту ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту»(СЕнМ), що розроблений експертами в області енергоефективності з більш ніж 60 країн, і дозволить будь-якому підприємству скоротити енергоспоживання, знизити витрати і забезпечити відповідність екологічним вимогам.

Міжнародний стандарт ISO 50001 застосовується до організацій будь-якого типу (державних і приватних, у будь-якій галузі) і розміру (від малих до транснаціональних), незалежно від географічних, культурних чи соціальних особливостей.

Стандарт заснований на методології постійного поліпшення PDCA (Plan-Do-Check-Act). Основою успішного функціонування енергоефективного підприємства є дві складові: технічна (обладнання, технології та інфраструктура) та управлінська (раціональний менеджмент). Система енергетичного менеджменту передбачає визначення політики і цілей, розробку енергетичних індикаторів і планів.

В результаті впровадження інновацій відбувається зниження енергоспоживання, яке веде до зниження як витрат, так і викидів вуглецю й парникових газів в атмосферу. Стандартне скорочення енергоспоживання протягом першого року після впровадження ISO становить від 5 до 10%.

Нижче описані етапи впровадження моделі ISO 50001:

1. Оціночний візит: попередній діагностичний аудит, який дозволяє визначити ступінь готовності до сертифікації та підвищити ймовірність її успішного проходження. СЕнМ вимагає контролювати два типи інформації - документи, які описують систему, і записи, які містять свідчення функціонування системи.

2. Визначення області поширення СЕнМ. Область може включати в себе будівлі і споруди, майданчики, цехи, фабрики або їх комбінації.

3. Створення робочої групи. Робоча група повинна включати в себе представників менедженту підприємства, відповідальних за споживання енергії, представники екологічної служби та виробничих цехів.

4. Навчання керівників підприємства і виробничих підрозділів вимогам ISO 50001 та коригування посадових інструкцій відповідальних фахівців в частині СЕнМ.

5. Сертифікаційний аудит на місці, в ході якого аудитор аналізує дані і практику роботи організації в рамках сертифікації.

6. Аудитор підводить підсумки проведення аудиту, чому слідує складання звіту для організації.

7. Реєстрація та вручення сертифіката терміном дії 3 роки.

8. Інспекційні і ре-сертифікаційні аудити: для підтримання чинності сертифіката щорічно проводиться інспекційний аудит системи, а кожні три роки проводиться ре-сертифікаційний аудит для постійного моніторингу ефекту від впровадження СЕнМ.

Переваги впровадження ISO 50001:

  • сертифікація при участі в конкурсах / тендерах викликає довіру суспільства та інвесторів, що якісно піднімає імідж компанії;
  • скорочення витрат шляхом зниження споживання енергії (економія досягає 20%);
  • керованість та оптимізація ризиків, пов'язаних з поставками енергії і використанням її в технологічних процесах, зменшення ймовірності та наслідків аварій;
  • забезпечення прозорості та об'єктивності оцінки ефективності енергоспоживання;
  • підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг;
  • підвищення капіталізації активів організації;
  • зменшення викидів парникових газів та вуглецю;
  • зниження енергоємності продукції або послуги.

Фахівці компанії "Віконсалт" допоможуть Вам в отриманні сертифікату ISO 50001, складуть оптимальний план дій в залежності від потреб підприємства.

Більш детальну інформацію по даній темі можете знайти в розділі «Публікації».

Відповідальний спеціаліст
Дарчук Юлія
Керуючий партнер, Керівник відділу дозвільної документації, стандартизації та сертифікації в Україні і в країнах ЄС
+38 093 469-39-69
julia@viconsult.com.ua
viconsult_julia
Дарчук Юлія
Березовська Наталія
Керівник відділу з дозвільної документації, дієтичних добавок та дезінфекційних засобів
+38 044 228-61-84
+38 093 111-76-33
knv@viconsult.com.ua
viconsult_knv
Березовська Наталія
Комзюк Марія
Спеціаліст з систем менеджменту ISO
+38 093 081-87-30
kmv@viconsult.com.ua
live:kmv_160
Комзюк Марія