Фірмове найменування

Фірмове найменуванняФірмове найменування

Фірмове найменування - це найменування суб'єкта господарської діяльності, яке обов'язково включає і форму господарювання (ВАТ, ТОВ, ЗАТ, СПД - ФО та ін.) і при цьому дає можливість вирізнити одну особу з інших і не вводить в оману споживачів щодо здійснюваної ним діяльності.

Відповідно до ст.1 Паризької конвенції, фірмове найменування є об'єктом промислової власності, правова охорона якого в країнах-членах здійснюється відповідно до існуючого в них принципу верховенства права.

В Україні основними нормативними актами, що регулюють питання, пов'язані з наданням правової охорони такого об'єкта інтелектуальної власності, як фірмове найменування, є Закони України «Про господарські товариства», «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців» (зі змінами, які вступили в силу з 14.01.2009 року), Господарського та Цивільного кодексів України, які вступили в силу з 1 квітня 2004 року, а також Постанова Кабінету Міністрів України №740 «Про порядок реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності».

Що стосується Закону України "Про господарські товариства "в ст.2 підкреслюється, що фірмове найменування має містити:

  • слова, що характеризують організаційно-правову форму юридичної особи та хоча б один власний (власне ім'я, назва місцевості або символічну назву) або загальне ім'я відмінного значення;
  • може містити також назву місця знаходження юридичної особи, слова, що характеризують сутність її діяльності, а також інші дані, які її засновники або учасники вважатимуть необхідними;
  • фірмове найменування господарського товариства повинно містити слова "повне товариство" або "командитне товариство" і імена (назви) всіх учасників (повних членів) товариства або ім'я (назва) щонайменше, одного з учасників (повних членів) товариства з доповненням слів "і компанія" і " повне товариство " або "командитне товариство";
  • найменування вказується в установчих документах фірми, при цьому, в ньому не може бути вказівка на приналежність товариства до відповідного міністерства, відомства чи громадської організації.

Основними правами власника фірмового найменування, є:

1. Використання фірмового найменування;

2. Перешкоджання іншим особам неправомірно використовувати фірмове найменування, в тому числі, забороняти таке використання;

3. Вимога відшкодування збитків або виплати грошової компенсації за порушення прав на фірмове найменування;

Для досягнення успіху фірмового найменування на ринку, фірма має потребу у відповідному іміджі. Саме тому імідж фірми потрібно складати з багатьох компонентів, починаючи від реклами і закінчуючи оформленням приміщення і роботи з відвідувачами.

Формування власного стилю компанії має на увазі підбір графічних об'єктів і шрифтових рішень, які використовуються в рекламній і корпоративної продукції. Наприклад, єдиний стиль упаковок товарів, оформлення документації, сувенірної продукції, реклами, робочого одягу та т.д.

Фірмовий стиль зазвичай складають:

1.логотип - словесний товарний знак (назва фірми, виконана в певній графічній манері, незвичайним, таким, що запам'ятовується шрифтом);

2.графічний товарний знак - деяке умовне позначення фірми або продукту;

3.кольорова гамма - кольори, які в поєднанні з формою товарного знака створюють певний образ, що запам'ятовується; фірмовий шрифт - для оформлення друкованої продукції може бути вибраний певний шрифт;

4.фірмовий блок - може включати товарний знак, поштові, банківські реквізити, перелік товарів і послуг, рекламний символ, слоган;

5.схема верстки - певна компоновка всієї друкарської продукції або, як мінімум, рекламних оголошень;

6.слоган - коротка фраза, девіз фірми або товару;

7.рекламний символ фірми - певний персонаж або образ, закріплений за фірмою та/або виражає суть її діяльності.

В процесі розробки фірмового стилю мається на увазі ряд питань: Як фірма буде сприйматися на ринку? Як буде формуватися її імідж, щоб це побічно підтверджувало надійність, гарантування дотримань зразкових порядків як у виробництві, так і в будь-який інший діяльності.

Основними інструментами по просуванню фірмового стилю компанії можуть включати в себе наступні етапи: проведення презентацій та прес-конференцій, розповсюдження прес-релізів і прес-китів, директ-мейл, виробництво відеофільмів та роликів, реалізація PR і рекламних кампаній, виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції компанії, проведення спеціальних заходів, участь у виставках, і т.д. - тобто всього того, без чого складно собі уявити розвиток компанії.

Фахівці нашої компанії допоможуть Вам у реєстрації фірмового найменування, а також в розробці фірмового стилю.