Охорона авторських прав за кордоном

Охорона авторських прав за кордоном

Автор з моменту написання твору має право на охорону майнових (можливість отримувати дохід від опублікування, розповсюдження твору) та особисто немайнових авторських прав (право на зазначення імені автора при використанні твору третіми особами, право на повагу честі автора та на недоторканність твору).

Проте, в наш час на практиці під час підписання будь-яких договорів щодо авторського твору, участі в міжнародних, національних, приватних конкурсах (тендерах), під час захисту прав автора в судовому порядку досить проблематично довести своє авторство без отримання підтвердження авторських прав. При цьому єдиного міжнародного підтвердження авторства не існує.

У кожній державі існує власний порядок отримання підтвердження авторських прав. Воно може бути представлене в формі нотаріального завірення примірника або в формі депонування/реєстрації примірника об'єкта авторського права з подальшим отриманням підтверджуючого документа - Свідоцтва. В одних країнах (Україна, США, Канада) Свідоцтво має право видавати лише конкретне державне відомство, а в інших країнах (Російська Федерація, країни Європейського Союзу) процедуру депонування/реєстрації можуть проводити установи і недержавного сектору.

Необхідно підкреслити, що об'єктами авторського права є твори, які виражені у визначеній матеріальній формі, в такій як (наведений перелік не є вичерпним, потрібно виходити з кінцевих цілей автора щодо власного твору):

 • літературні письмові твори (книги, брошури, статті тощо);
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори;
 • твори прикладного мистецтва, в тому числі ткацтва, кераміки, різьблення, лиття зі скла, ювелірні вироби і т. д.;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи;
 • сценічні обробки творів, обробки фольклору;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування іноземних аудіовізуальних творів.
 • Відповідно до чинного законодавства України, в тому числі ратифікованих Україною міжнародних договорів, охороні підлягають об’єкти авторського права як оприлюднені, так і ні, як завершені, так і ні, незалежно від їх призначення, мови, жанру, обсягу, мети (освіта, інформування, реклама, пропаганда, розваги тощо).

  Законодавство деяких країн, для прикладу – США, пропонує додаткові можливості у випадку реєстрації об'єкта авторського права саме на їх території. Так в Сполучених Штатах можна провести попередню реєстрацію об'єкта, станом на момент, коли ще будуть вноситись зміни в початкову версію проекту, а також при реєстрації на їх території твору збільшується розмір компенсації при порушенні авторського права. В ряді країн можна підібрати організацію та форму форму підтверджуючого документу авторських прав відповідно до певного виду творчості (наприклад, для творів живопису, де свідоцтво про реєстрацію авторських прав може виступати і сертифікатом автентичності твору, якщо даний документ виданий спеціалізованою установою, наприклад громадськими об’єднаннями, які ведуть власні арт реєстри та/або визнаною серед мистецтвознавців галереєю та інше).

  Автором визнається лише фізична особа – людина ( штучний інтелект на даний момент не є з точки зору національного законодавства та міжнародних договорів - суб’єктом авторства).

  Саме людина як власник авторських майнових та особисто немайнових прав, може передати(відчужити) частково або повністю майнові права третім особам як фізичним так і юридичним. Особисто немайнові права автора - передачі (відчуженню) третім особам не підлягають.

  Передача(відчуження) майнових прав автора відбувається при укладанні договорів про розпорядження майновими правами автора на твір та/або ліцензійних договорів. Дані домовленості підлягають в деяких країнах світу, наприклад США - державній реєстрації (реєстрація здійснюється лише при бажанні сторін договору). На підставі проведення даної процедури видається, також підтверджуючий документ про внесення в відповідний реєстр інформації про передачу(відчуження) майнових прав автора. Даний документ підтверджує волевиявлення сторін щодо укладення певної угоди стосовно розпорядження авторськими правами на твір, та дає додатковий механізм захисту прав не лише авторів, а в тому числі - замовників та/або роботодавців.

  Вагоме значення під час реєстрації авторських прав має те, хто і на якому етапі є заявником - фізична особа або юридична. В останньому випадку - обов'язковими будуть договірні/службові підтвердження щодо відчуження авторських прав від безпосереднього автора (фізичної особи).

  Наша професійна підтримка в питанні реєстрації авторських прав за кордоном заощадить Ваші як час, так і фінансові ресурси: від первинної консультації щодо вибору оптимального шляху підтвердження авторських прав до отримання власне підтверджуючого документу, який зможе надати додаткові важелі в захисті Вашої позиції як автора під час комерціалізації Вашого твору на території певної країни.

  Відповідальний спеціаліст
  Моргун Ганна
  Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
  +38 093 111-75-46
  mav@viconsult.com.ua
  live:mav_516
  Моргун Ганна
  Макаренко Ольга
  Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
  +38 093 723-69-85
  mov@viconsult.com.ua
  live:.cid.44d1c52c91039892
  Макаренко Ольга
  Гавва Софія
  Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
  +38 093 111-75-49
  gsk@viconsult.com.ua
  live:.cid.7936e313f9dca95f
  Гавва Софія
  Сусол Олександр
  Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
  +38 063 030-13-77
  soo@viconsult.com.ua
  live:.cid.156ac8da827cf4b
  Сусол Олександр