Визнання товарного знаку загальновідомим

Визнання товарного знаку загальновідомимВизнання товарного знаку загальновідомимВизнання товарного знаку загальновідомим

Інтелектуальна власність з кожним днем відіграє все більш важливу роль у розвитку ділових відносин. Об'єктів інтелектуальної власності реєструється дуже багато та деякі власники намагаються використовувати повністю або частково славу чужих дуже відомих знаків у своїх галузях.

Для відомих торговельних марок це стає однією з найбільших проблем, тому виникає завдання визнання таких торговельних марок "загальновідомими". Це означає, що торговельна марка (наприклад, така як Гетьман, Cocа-Cola та т.і.) визнається настільки розповсюдженою, що починає володіти пpіopитетoм перед іншими пpи pеєcтpації. Міжнародні стандарти із захисту пpав інтелектуальної власності(наприклад, cтандаpти, встановлені Всесвітньою торговельною організацією) чітко встановили такий пpинцип. Дія торговельних марок, які спочатку були зареєстровані за стандартною процедурою, а потім визнані загальновідомими, розповсюджується не тільки на однорідні товари, стосовно яких ці знаки зареєстровані, але і на неспоріднені товари за умови, що використання іншими особами таких торгових марок по відношенню до вказаних буде асоціюватися у споживачів із правовласниками та може порушити їх законні інтереси.

Проблема охорони загальновідомих знаків є однією з найбільш актуальних у сфері обігу товарних знаків на сьогоднішній день. Яким чином розробити ефективні заходи щодо недопущення використання добре відомих позначень третіми особами? Як передбачити всі види можливих порушень та запобігти їх? Чи є універсальні критерії для чіткого встановлення меж порушення? Як однозначно вирішити, чи є знак добре відомим чи ні? Подібні питання залишаються відкритими в законодавствах багатьох країн, незважаючи на спроби законодавців створити нормативно-правову базу для ефективної охорони загальновідомих знаків.

Розробкою таких положень можна вважати статтю 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності. Країни-учасниці взяли на себе зобов'язання не реєструвати чи відхиляти реєстрацію знаків, які являють собою імітацію, повторення або переклад знака, визнаного в цій країні загальновідомим. Наступним кроком по вирішенню проблеми охорони загальновідомих знаків стала Спільна резолюція про положеннях щодо охорони загальновідомих знаків. Цей документ отримав статус рекомендацій Генеральної Асамблеї ВОІВ. Його положення не є обов'язковими, проте можуть використовуватися державами в процесі розробки законодавства в галузі охорони загальновідомих знаків.

Крім документів ВОІВ, загальновідомі знаки згадуються в Угоді про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТRIPS). Стаття 16 (3) визначає, що країни, що входять до СОТ, повинні надавати охорону загальновідомим знакам також щодо неоднорідних товарів, якщо таке використання буде вводити в оману споживача. Це стосується, перш за все, "знаменитих" знаків, які набули впізнаваності серед широких кіл населення, незалежно від того, чи є вони споживачами цієї продукції, чи ні.

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів и послуг», саме статтею 25 «Охорона прав на добре відомій знак», визначено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

    При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:
  • ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;
  • тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;
  • тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оповіщення та подання на ярмарках чи виставках товарів та / або послуг, щодо яких знак застосовується;
  • тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та / або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;
  • свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;
  • цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється Державною службою інтелектуальної власності відповідно до нормативного документа «Порядку визнання знака добре відомим Апеляційною палатою».

За даними Державної служби, Апеляційною палатою було визнано добре відомими п'ять торгових марок: «Миргородська», «Корвалол», «Гетьман», «Уаhоо», «5 капель». Знак «Макдональдс» було визнано добре відомим в судовому порядку.

Часто виникає питання: що вигідніше економічно і що ефективніше юридично, реєструвати товарний знак по всім 45 класам, або домагатися визнання його загальновідомим (при наявності умов для визнання його таким)? Економічно вигідніше реєструвати його в якості загальновідомого, оскільки тільки мито за подачу заявки на 45 класів вийде неймовірного розміру. Тим більше що в разі реєстрації знака для 45 класів може знадобитися вже в найближчі три роки доводити що ви використовуєте знак для кожного рядка з переліку класифікатора, а в разі загальновідомого знака цього не потрібно.