Патент на комп`ютерну програму

Патент на комп`ютерну програму

В сьогоднішніх реаліях розвитку нашого суспільства все більш явно спостерігається збільшення в ньому ролі інформації. Процес впровадження інформаційних технологій зачіпає практично всі сфери людської діяльності, що сприяє створенню і використанню великої кількості інформаційних продуктів, зокрема комп’ютерних програм. Разом з тим, виникає актуальне питання: як захистити автору свої майнові праві на створений ним продукт від неправомірного використання? Відповідь: отримати охоронний документ на об’єкт інтелектуальної власності. Але як саме винахідник може захистити права на свою розробку?

З цією метою ми визначимось, що складовими елементами ІТ-продукту є алгоритм, вихідний код, інтерфейс. При цьому згідно діючого законодавства України вихідний код, як письмовий набір інструкцій на визначеній мові програмування, охороняється як об’єкт авторського права – літературний твір (Закон України «Про авторське право і суміжні права»). Графічний інтерфейс користувача може бути захищений патентом на промисловий зразок (дизайн) (Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»).

В якості винаходу може бути запатентований алгоритм комп’ютерної програми як набір інструкцій, що описують порядок дій виконавця з метою досягнення результату рішення конкретної задачі. По відношенню до алгоритму найбільш підходящим варіантом є патентування такого об’єкту, як процес (спосіб) – набір дій над матеріальним об’єктом за допомогою матеріальних засобів. Звертаємо увагу на те, що в Україні не підлягають патентуванню математичні формули і алгоритми, бізнес-ідеї, процес без залучення матеріальних об’єктів. Згідно Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід має відповідати критеріям патентоздатності: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність. При складанні заявки на отримання патенту важливо правильно викласти опис алгоритму, який повинен містити сформульовану технічну задачу, а також сукупність і порядок дій користувача і технічний результат, що досягається. Варто відзначити, що особливістю алгоритмів комп’ютерних програм є те, що технічний результат не виражений явно і може не прослідковуватись на перший погляд. Виходячи з цього, в описі необхідно відобразити взаємозв’язок між поставленою технічною задачею, порядком дій (суттєвими ознаками винаходу) і технічним результатом. Для оформлення патенту необхідно мати достатньо прикладів застосування процесу (способу), що патентується, які підтверджують рішення технічної задачі за допомогою заявлено алгоритму. Для ілюстрації суті алгоритму комп’ютерних програм, як правило, використовують блок-схеми (згідно ДСТУ ISO5807:2016).

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр