Митне оформлення об`єктів інтелектуальної власності

Митне оформлення об`єктів інтелектуальної власності

Відповідно до Глави 57 Митного Кодексу України, власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, який має підстави вважати, що при переміщенні товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав, шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Митний реєстр об'єктів інтелектуальної власності - це інформаційний ресурс Державної Митної Служби України, цілі та завдання якого – сприяти захисту прав власників на об'єкти інтелектуальної власності. На підставі даних такого реєстру митні органи вживають заходів щодо запобігання переміщення через митний кордон України контрафактних товарів, що можуть містити охоронювані за законодавством України об'єкти права інтелектуальної власності.

Згідно Глави 57 Митного Кодексу України реєструвати у митному реєстрі можна об'єкти права інтелектуальної власності, які підлягають державній охороні за законодавством України, а саме знаки для товарів і послуг, промислові зразки, винаходи корисні моделі, об'єкти авторського і суміжного прав, географічні зазначення. Разом з тим, хоча законодавством і не передбачені обмеження стосовно того, які об’єкти можуть бути внесені до митного реєстру, на практиці ж вносяться лише ті об’єкти, які співробітник митниці зможе візуально оцінити та порівняти з охоронюваним об’єктом.

    Для включення до державного реєстру правовласник або його представник повинен надати такі документи:
  • Заявку
  • Опис об'єкта і товарів, що містять об'єкт
  • Нотаріально засвідчену копію ліцензійного договору про використання об'єкта (якщо заявник не є його власником)
  • Нотаріально засвідчену довіреність на ім'я представника (якщо заявник – фізична особа)
  • Інші додаткові документи за необхідності

Митні органи мають право припиняти митне оформлення товару за власною ініціативою, якщо через митний кордон України переміщується товар, щодо якого не подано заяву про захист права інтелектуальної власності, проте є достатні підстави вважати, що під час його переміщення може бути порушено право на об'єкт інтелектуальної власності.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія