Організація реєстрації авторських прав. Захист авторських прав.

Організація реєстрації авторських прав. Захист авторських прав.
  Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі по тексту - Закон), охороняє особисті немайнові і майнові права:
 • авторів і їх правонаступників, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, літератури та мистецтва;
 • суміжні права виконавців, виробників фонограм та відеограм, а також організацій мовлення.
  Об'єктами авторських прав можуть бути:
 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом та без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способом, подібним до фотографування;
 • твори прикладного мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лиття з художнього скла, ювелірні вироби, тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої роботи з добору, координації або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучування, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.

Закон охороняє твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги, тощо).

Важливо розуміти, що Законом передбачена правова охорона, яка поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як цілісний твір і охороняється Законом.

  Об'єктами авторського права не можуть бути:
 • повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;
 • добутки народної творчості (фольклор) як такі;
 • видані органами державної влади офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
 • державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних об'єднань; символи і знаки підприємств, установ та організацій;
 • грошові знаки;
 • розкладу руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності.
  Співавторство:
 • Співавторами можуть бути особи, спільною творчою працею яких створено твір.
 • Авторське право на твір, що був створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.
  Автору належать такі особисті немайнові права:
 • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі та його примірниках, а також при будь-якому публічному використанні твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі та його примірниках, а також під час будь-якого його публічного використання;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

  До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:
 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Види реєстрації авторських прав в Україні

В Україні є уніфікована процедура отримання підтвердження авторських прав, а саме оформлення свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір.

Також є додаткові механізми отримання підтверджуючих документів, які використовуються, в тому числі і в судових спорах.

1.Посвідчення нотаріусом часу пред'явлення документу.

Для цього буде необхідно надати два примірника твору в матеріальній формі (наприклад, креслення, ескізи, книги та інше).

Процедура займає до 3-х робочих днів та завершується отриманням одного екземпляру Вашого твору з посвідчувальним написом нотаріуса, другий примірник залишається у нотаріуса.

2.Онлайн-сервіс WIPO-PROOF, посвідчення часу пред'явлення діджитал-файлу Всесвітній організації інтелектуальної власності.

Для цього буде потрібна електронна форма Вашого твору.

Процедура займає до 2-х робочих днів та завершується оформленням Свідоцтва з унікальним номером (цифровим відбитком) Вашого файлу в системі WIPO-PROOF.

Після отримання підтверджуючих авторство документів, можна впевнено відкривати інформацію інвесторам, надавати за винагороду право використання або передавати (відчужувати) повністю майнові авторські права третім особам. Факт передачі підтверджується підписанням між сторонами договору, який також підлягає державній реєстрації за бажанням сторін.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія