Організація реєстрації авторських прав. Захист авторських прав.

Організація реєстрації авторських прав. Захист авторських прав.Організація реєстрації авторських прав. Захист авторських прав.

Увага! Шановні клієнти! Набув чинності новий Закон України "Про авторське право і суміжні права" № 2811-IX від 01.12.2022

Що охороняється авторським правом?

  Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі по тексту - Закон), охороняє особисті немайнові і майнові права:
 • авторів і їх правонаступників, пов'язані зі створенням і використанням творів науки, літератури та мистецтва;
 • суміжні права виконавців, виробників фонограм та відеограм, а також організацій мовлення.

Об'єкти авторських прав

  Об'єктами авторських прав можуть бути:
 • твори літератури у письмової, цифрової чи іншої форми публіцистичного, белетристичного, технічного, наукового або іншого характеру;
 • аудіовізуальні роботи;
 • інструментальні (музичні) твори без тексту та з лірикою;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, музично-світлові шоу, циркові вистави, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • театральні вистави, сценічні переробки творів, і обробки нематеріальної культурної спадщини, придатні для сценічного показу;
 • переклади для озвучки (зокрема, дублювання), субтитри творів іноземними мовами;
 • витвори образотворчого мистецтва;
 • твори в усній формі (лекції, промови, виступи, проповіді);
 • витвори декоративно-ужиткового мистецтва, наприклад, результати роботи у сфері декоративного ткацтва, різьблення, кераміки, ливарства, а також вироби з художнього скла, ювелірні вироби та художня ковка;
 • твори урбаністики (містобудування та архітектури), твори садово-паркового мистецтва, ландшафтні утворення;
 • розробки художнього дизайну;
 • фотографічні твори;
 • збірники творів, збірки обробок нематеріальної культурної спадщини, енциклопедії та антології, добірки звичайних даних, інші складені твори, у тому випадку, якщо вони є продуктом креативної діяльності за підбором або впорядкуванням змісту;
 • твори, що мають похідний характер;
 • графічні твори (ескізи, карти, плани, ілюстрації, картографічні твори, креслення), що відносяться до галузі топографії, геології, техніки, географії, будівництва тощо;
 • програмне забезпечення;
 • результати добору та/або упорядкуванням складових частин творів, що є наслідком інтелектуальної діяльності у вигляді баз даних (компіляції даних);
 • інші твори.

Важливо!

Закон охороняє твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги, тощо).

Важливо розуміти, що Законом передбачена правова охорона, яка поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як цілісний твір і охороняється Законом.

Що не підлягає охороні?
  Об'єктами авторського права не можуть бути:
 • новини, а також будь-які інші факти, які відносяться до звичайної прес-інформації;
 • усна народна творчість;
 • нормативно-правові акти, що видаються органами місцевого самоврядування та державної влади, у тому числі офіційні переклади та проєкти;
 • державна символіка, а також знаки ЗСУ та альтернативних військових об’єднань України, українських територіальних громад;
 • банкноти та монети;
 • графік транспорту, телепрограми, телефонні довідники та інші неоригінальні бази даних, і на які поширюється sui generis (право особливого роду);
 • скорочені зазначення (абревіатури);
 • не оригінальні фотографії (такі, які не є фотографічними творами).
Щодо співавторства
  Співавторство:
 • Співавторами можуть бути особи, спільною творчою працею яких створено твір.
 • Авторське право на твір, що був створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, утворює такий твір одне нерозривне ціле або складається із частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.
Які права Ви як автор маєте
  Автору належать такі особисті немайнові права:
 • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі та його примірниках, а також при будь-якому публічному використанні твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
 • обирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі та його примірниках, а також під час будь-якого його публічного використання;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

  До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:
 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.
 • право присвятити твір особі (особам), події або даті;
 • право надати назву твору або залишити його без назви.
Реєстрація авторських прав в Україні

В Україні є уніфікована процедура отримання підтвердження авторських прав, а саме оформлення свідоцтв про реєстрацію авторських прав на твір.

Після отримання підтверджуючих авторство документів, можна впевнено відкривати інформацію інвесторам, надавати за винагороду право використання або передавати (відчужувати) повністю майнові авторські права третім особам. Факт передачі підтверджується підписанням між сторонами договору, який також підлягає державній реєстрації за бажанням сторін.

Новели законодавства щодо охорони авторських прав
  Новий закон привніс наступне:
 • Реформовано об’єкти авторського права та такі, які не вважаються охоронюваними інтелектуальною власністю;
 • Додано положення про «сирітські твори», тобто такі, строк дії охорони яких ще діє, проте наявна відсутність можливості зв’язатися з правовласником.
 • Розширено сукупність особистих немайнових та майнових авторських прав;
 • Розгорнуто положення щодо охорони прав автора на бази даних та комп’ютерні програми;
 • Законодавчо закріплено варіанти використання творів, які захищені авторським правом та суміжними правами та підвищено відповідальність за їх порушення;
 • Вперше зафіксовано положення про тимчасове відтворення твору та про вільне використання об’єктів авторського права;
 • Конкретизовано умови укладення договорів, які стосуються розпорядження майновими правами автора;
 • Визначено умови розподілу прав на службові твори та твори, створені за замовленням.
Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр