Ноу-хау

Ноу-хау

Ноу-хау, як термін, з'явився в США і в перекладі з англійської означає «знати, як» - розмовне скорочення від словосполучення «знати, як робити». Секретом виробництва (ноу-хау) можуть бути визнані будь-які відомості, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність через невідомість їх третім особам. У більшості випадків об'єкти ноу-хау - це технічні або організаційні рішення. Наприклад, компанія Coca-Cola вже більше 100 років охороняє спосіб виробництва напою з допомогою саме ноу-хау.

Ноу-хау вважається власністю підприємства поряд з патентами на винаходи, товарними знаками, авторськими правами та інше. В якості ноу-хау може виступати бізнес-план. При цьому, він може бути зареєстрований як об'єкт авторського права, якщо він включає в себе інформаційну частину (текстову), яка вимагає нормативної охорони.

Обмін ноу-хау може здійснюватися за угоді між підприємствами шляхом передачі документації, організації навчання працівників, участі фахівців у промисловому виробництві. Як правило, виробляється разом з передачею патентних прав, продажем виробів, але іноді укладаються договори, об'єктом яких є тільки ноу-хау. Обмін ноу-хау передбачений, в зокрема, угодою про економічне співробітництво.

  В міжнародній практиці основними формами передачі технології виступають:
 • Патентні угоди - міжнародна торговельна угода, за якою власник патенту поступається свої права на використання винаходу покупцеві патенту.
 • Ліцензійні угоди - міжнародна торговельна угода, за якою власник винаходу або технічних знань надає іншій стороні дозвіл на використання в певних межах своїх прав на технологію.
 • «Ноу-хау»- надання технічного досвіду і секретів виробництва, що включають відомості технологічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги (зазвичай комерційно цінні, але не запатентовані винаходи).
 • Інжиніринг - надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу і використання куплених або орендованих машин і устаткування.
 • Франчайзинг - надання прав на використання торгової марки або фірмового назви, а також надання послуг з технічної допомоги, підвищення кваліфікації робочої сили, організації торгівлі та управління.
 • Міжнародне співробітництво найбільш часто зустрічає патенти з одночасною передачею ноу-хау і наданням технічної допомоги в налагодженні виробництва. Друге місце займають ліцензії на ноу-хау тільки третє - чисто патентні ліцензії, не передбачають передачі ноу-хау. Це пояснюється, зокрема, тим, що при сучасному рівні розвитку техніки освоєння більшої частини винаходів без надання ноу-хау, тобто досвіду і знань, якими своєму розпорядженні фірма-продавець, або взагалі неможливо, або веде до непродуктивних витрат часу і коштів, тому ноу-хау є основним об'єктом не тільки ліцензій, але й інших форм передачі технології.

  При укладанні договорів на ноу-хау не діє патентний захист, тому особливе значення в даному виді ліцензійних угод мають умови про нерозголошення ноу-хау як у період терміну дії ліцензійної угоди, так і після його закінчення. У зв'язку з цим іноді в угоді обмовляється порядок ознайомлення з ноу-хау співробітників ліцензіата.

  Кваліфіковані фахівці нашої компанії допоможуть Вам скласти охоронну документацію на ноу-хау.

Відповідальний спеціаліст
Моргун Ганна
Керівник відділу захисту прав інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна
Макаренко Ольга
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 723-69-85
mov@viconsult.com.ua
live:.cid.44d1c52c91039892
Макаренко Ольга
Гавва Софія
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-49
gsk@viconsult.com.ua
live:.cid.7936e313f9dca95f
Гавва Софія
Сусол Олександр
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 063 030-13-77
soo@viconsult.com.ua
live:.cid.156ac8da827cf4b
Сусол Олександр