Віконсалт. | Атестація робочих місць 

Атестація робочих місць

Атестація робочих місць

Атестація робочих місць - це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу. Це досить важлива процедура, правильність її виконання визначає надання Державою компенсацій працівникам за тяжкі і шкідливі умови праці.

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах та в організаціях , які в своїй праці використовують обладнання, установки і матеріали, що є потенційними шкідливими та небезпечними виробничими факторами, що можуть негативно вплинути на стан здоров'я працівників.

Регламент проведення атестації робочих місць, визначений у Постанові № 442 від 1 серпня 1992 р. Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Мета Атестації робочих місць полягає у врегулюванні відносин між керівниками підприємства і працівниками, з гарантією безпечних умов праці, забезпеченні пільг та пенсій в несприятливих умовах праці.

Перелік робочих місць, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників затверджується Наказом на підприємстві, організації і зберігається протягом 50 років.

Відповідальний спеціаліст