Внесення змін до постанови “Порядок видачі дозволів на експлуатацію деревообробного обладнання”

 © VICONSULT

Внесення змін до постанови “Порядок видачі дозволів на експлуатацію деревообробного обладнання”

Які зміни відбулися в постанові?

В змінах до постанови пункт про отримання дозволу на небезпечну роботу з деревообробним обладнанням, які й всіма механізмами та устаткуванням підвищеної небезпеки відсутній. А це означає, що дозвіл на експлуатацію цього устаткування та декларація на роботу з високим ризиком не потрібні.

Втім, якщо на підприємстві працівники мають справу з роботами підвищеної небезпеки (лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу), необхідно мати Декларацію МТБ.

Чи потрібно проходити спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці?

Роботодавці та працівники, які експлуатують деревообробні верстати, не ухиляються від спеціального навчання та перевірки знань з охорони праці. Такі процедури вони зобов’язані проходити щорічно під час робочого процесу, а також при прийомі на роботу.

Що ще потрібно знати, щоб працювати з деревообробним обладнанням?

Працівники деревообробної промисловості обов’язково повинні мати професійну підготовку в спеціальних навчальних закладах, а також відповідати фізіологічним та психофізіологічним особливостям деревообробних робіт, які вони виконують.

Якщо у вас виникли ще якісь питання, пов’язані з охороною праці, спеціалісти компанії “Віконсалт” можуть надати вам консультацію.