Зміни до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України

© VICONSULT

17.10.2019 р. Верховною Радою України було прийнято Закон «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України».

Поки чекаємо, на підписання цього Закону президентом України та його публікації, для вже повного ознайомлення з Законом, переглянемо деякі з запропонованих змін.

Важливо наголосити, що пропонується видалити з переліку об’єктів інтелектуальної власності - такий об’єкт як корисну модель.

Вищеописані дії, можуть призвести до спірних питань під час внесення корисних моделей в митний реєстр об’єктів інтелектуальної власності та більше – це ставить питання про можливість фактичного унеможливлювання внесення корисної моделі в митний реєстр.

При цьому, перелік об’єктів інтелектуальної власності, в Митному кодексі України, розширяється такими об’єктами як компонування напівпровідникових виробів та сортами рослин.

Щодо компонування напівпровідникових виробів - це ОІВ, сукупність пов’язаних зображень, певним чином зафіксованих або закодованих, які становлять тривимірну конфігурацію шарів, з яких складається напівпровідниковий виріб та в яких кожне зображення містить конфігурацію або частину конфігурації напівпровідникового виробу на будь-якій стадії його виготовлення. Даний термін введено в законодавство України на заміну терміну «топографії інтегральної мікросхеми» з метою виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

Щодо сортів рослин – це окрема група рослин. Важливо підкреслити, що якщо дана група відповідає критеріям охороноздатності (нове, відмінне, однорідне та стабільне), на неї виникають особисто немайнові права інтелектуальної власності та майнові права інтелектуальної власності.

В змінах, пропонують надати визначення контрафактним товарам. До цих товарів віднесли також і такий перелік - будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, визнаються контрафактним товаром, якщо включають назву та/або термін тотожний або схожий до ступеня змішування з зареєстрованими торговельними марками або захищеними географічними зазначеннями. Цікавим є те, що більшість з вищеперерахованих матеріалів підлягають охороні як промислові зразки, що може призвести до спірних питань на митниці під час митного оформлення товарів. Наприклад, якщо у правовласника буде наявний один вид охорони ( патент на промисловий зразок або торговельна марка), а в опонента – інший (торговельна марка або промисловий зразок) на схожі/подібні матеріали (наприклад, етикетки).

Під час реєстрації торговельної марки, необхідно, звертати увагу, на заявлений перелік товарів, так як контрафактним товаром буде вважатися товар, на який нанесуть без дозволу позначення, тотожне або достатньо схоже для сплутування, із охоронюваною в Україні торговельною маркою, лише стосовно одного й того самого виду товарів (який заявлений у правовласника та фактично наявний у особи-правопорушника)

Важливо відмітити, що порушенням прав на географічне зазначення в Україні буде визнаватися навіть наявність терміну/назви даного об’єкту в описі товару, що перевозиться через кордон.

Підкреслюємо, що в змінах надано визначення піратським товарам, що дає нові можливості для захисту прав власників об’єктів авторського і суміжних прав.

Одним з додаткових інструментів, захисту прав власників на ОІВ, стає надана можливість органам доходів і зборів використовувати додаткові інформаційні ресурси в межах, що не суперечать законодавству. З цього випливає, що способи ідентифікації товару та можливості щодо перевірки порушень прав інтелектуальної власності - розширяються.

Запропоновані зміни, в Митний кодекс України, стосовно об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі щодо окреслених вище питань – підкреслюють важливість здійснення попереджувальних дій для захисту Вашого бізнесу від фінансових, часових, репутаційних втрат через зіпсування товару на митниці, через просрочення строків поставки та ін., таких як:

- першочергово здійснювати реєстрацію найменування Вашого бренду з попереднім пошуком щодо вже зареєстрованих торговельних марок, поданих позначень на реєстрацію як торговельних марок, зареєстрованих промислових зразків та захищених географічних зазначень. Також перед поданням на реєстрацію торговельної марки – необхідно детально проаналізувати перелік товарів, що заявляється.

- внесення в митний реєстр Вашої торговельної марки.

- необхідність реєстрації Ваших пакувальних матеріалів/упаковок/етикеток як промислових зразків з попереднім пошуком не лише щодо зареєстрованих промислових зразків, але й щодо зареєстрованих торговельних марок та захищених географічних зазначень.

- внесення в митний реєстр Вашого промислового зразка.

- внесення в митний реєстр Ваших об’єктів авторського права.

- заключати договори щодо розпорядження правами на об’єкти інтелектуальної власності (тобто отримувати дозвіл не лише на поставку товару, але й на використання об’єктів інтелектуальної власності, що містить/нанесено на даний товар).