Захист прав на персонаж

 © VICONSULT

Захист прав на персонаж

Із розвитком сфери кіноіндустрії та активізацією галузі літературної діяльності, набирає актуальності питання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, зокрема у цих сферах. Великим успіхом будь-яка кіно- чи то літературна франшиза завдячує не лише правильно та цікаво продуманому сюжету, гарній акторській грі, а й яскравим персонажам, довкола яких побудований сам сюжет. Нерідкими є випадки, коли навіть не переглянувши жодного фільму та не прочитавши жодної книги, скажімо, серії про хлопчика-чарівника Гаррі Поттера, майже кожен знає історію цього персонажа, характерну шрам-блискавку на лобі, та візуально впізнає його серед інших. Адже, саме персонаж є ключовою фігурою історії, а його зображення використовується під час маркування та продажу різноманітної тематичної продукції, що масово поширюється серед молоді та інших шанувальників саги, приваблюючи у свої ряди все більше поттероманів. Персонажі зачасту приносять своїм авторам більше прибутку, ніж інший раз автор отримує від прокату фільму або продажів книги. Тому важливо розуміти цінність персонажів, які фігурують у тому чи іншому творі, перспективи їх комерціалізації та вчасно захистити їх як об’єкт інтелектуальної власності. Звернувшись до досвідченого патентного повіреного, Ви зможете отримати ряд стратегій стосовно захисту персонажів. Зокрема, найбільш раціональними та популярними способами захисту такого роду об’єктів є авторське право, промисловий зразок та торговельна марка. Розглянемо особливості та переваги кожної стратегії.

Захист персонажа в якості об'єкта авторського права

Авторським правом охороняється широке коло об'єктів, якими є твори науки, літератури, мистецтва, виражені в матеріальній (об'єктивній) формі. Об'єктами авторського права є результати творчої діяльності особи, автора, зокрема вираз його поглядів, ідей, образів тощо. Персонаж, будь то персонаж літературного чи кінематографічного твору, є уособненням певного образу, набором індивідуальних притаманних лише йому характеристик, відмінних рис зовнішності, звичок, певної розмовної манери, наділений власною історією. Як об'єкт авторського права персонаж являє собою самостійну частину певного твору та може охоронятися окремо. На підтвердження такої точки зору наведемо витяг із Закону України «Про авторське право та суміжні права», стаття 9: «Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону».

У чому переваги такого способу охорони?

Перш за все, у тому, що охорона авторським правом не має територіального обмеження, тобто діє на території тих країн, які є підписантами Бернської конвенції, а це між іншим аж 160 країн світу!

По друге, охорона персонажа в якості об'єкта авторського права починає діяти з моменту його створення як такого. Отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права є кроком на перспективу, адже мати таке підтвердження Ваших прав на персонажа надасть доказову базу стосовно підтвердження прав автора у разі виникнення спірних моментів у ситуаціях незаконного використання об'єкта, спорів у судовому порядку, переведення на більш високий рівень ділових переговорів, предметом яких виступає Ваш персонаж, спрощення процедур, пов'язаних із розпорядженням майновими правами на персонажа, передання таких прав у спадок, внесення об'єкту до статутного капіталу підприємства тощо. Крім того, процедура отримання Свідоцтва на об'єкт авторського права є короткостроковою (до 3 місяців) та не потребує великих фінансових затрат.

Однак є і недоліки такого способу захисту персонажа. Доказуваність авторства на той чи інший об’єкт є доволі складною, що пояснюється формальним характером процедур та відсутністю у Державному реєстрі публікації зображення об’єкта.

Захист персонажа в якості промислового зразка

Персонаж перш за все сприймається візуально, тому захист його зовнішнього вигляду є важливим моментом. Об'єктом, за допомогою якого можна захистити зовнішній вигляд персонажа є промисловий зразок. Промисловим зразком є «результат інтелектуальної, творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання». Процедура реєстрації промислового зразка є доволі тривалою (триває від 6 до 10 місяців), а до об'єкта реєстрації висувається ряд вимог, так званих критеріїв охороноздатності. Промисловий зразок надає територіальну охорону персонажу та визначається зображенням, поданим на реєстрацію. Процедура отримання Свідоцтва на промисловий зразок має значні переваги, а саме: власник Свідоцтва має право використовувати персонажа будь-яким способом, а також забороняти іншим таке використання, з чого випливають можливості для отримання прибутку із введення персонажа у цивільний обіг, наприклад, шляхом видачі ліцензії (дозвіл на використання) на персонажа. Також важливою перевагою цього способу захисту є фіксація відомостей про об'єкт у Державному реєстрі та як наслідок очевидністю наявності прав у власника Свідоцтва на такий об'єкт. Доцільним є реєстрація персонажа в якості промислового зразка, якщо в подальшому у Вас як автора є намір запустити виробництво іграшок або певних предметів у вигляді створеного Вами персонажа.

Захист персонажа в якості торговельної марки

Популярним способом захисту персонажа є реєстрація його в якості торговельної марки. Торговельною маркою є «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб». Захист персонажа торговельною маркою суттєво відрізняється від попередніх розглянутих способів тим, що захист не обмежується певним видом предмета матеріального світу, в якості якого персонаж заявлений (до прикладу, твір образотворчого мистецтва (якщо мова про авторське право), етикетка (якщо мова пропромисловий зразок), що значно розширює можливості власника на отримання захисту свого персонажа та його комерціалізації. Зазначимо, що як і інші об'єкти промислової власності, захист персонажа торговельною маркою має таку перевагу як наявність відомостей про об'єкт у Державному реєстрі та як наслідок очевидністю наявності прав у власника Свідоцтва на такий об'єкт. Серед особливостей процедури, можна назвати перевірку об'єкта по суті (проведення кваліфікаційної експертизи) та довготривалість процедури (до двох років). Проте не варто забувати, що для реалізації обширного спектру прав на торговельну марку, не потрібно чекати завершення процедури, адже «права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки» (ст. 16 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»).

Необхідно розуміти, що кожен об'єкт права інтелектуальної власності слугує певній меті та є доречним у тій чи ній ситуації, тому правильно вибудована стратегія захисту об'єкта допоможе усебічно захистити Ваші права та надасть змогу для отримання прибутку на результати Вашої інтелектуальної власності, зокрема у вигляді персонажа.

Хоча дилема яким чином захистити та комерціалізувати створених Вами персонажів залишається, але відповідь на питання «чи варто взагалі легалізувати права на такий об'єкт» звучить однозначно «Так». Тож, вибір за Вами, а зробити його допоможе наша команда професіоналів.