Віконсалт | Захист інтелектуальної власності через Антимонопольний комітет України 

Захист інтелектуальної власності через Антимонопольний комітет України

© VICONSULT

Захист інтелектуальної власності через Антимонопольний комітет України

Захист інтелектуальної власності через Антимонопольний комітет України

Набуття виключних майнових прав на торговельну марку в результаті її реєстрації є першим кроком у захисті інтересів її власника в умовах високої конкуренції. Дії недобросовісних конкурентів можуть виражатися у неправомірному використанні зареєстрованого позначення в господарській діяльності діяльності конкурента з метою введення споживачів в оману щодо оригінального виробника. Тим не менш, існують непоодинокі випадки, коли конкуренти ідуть далі і також подають на реєстрацію позначення, що є схожими до ступеня змішування із раніше зареєстрованою торговельною маркою. Таким чином створюється ситуація, коли інтереси власника раніше зареєстрованого знаку опиняються під серйозною загрозою.

Законодавство надає право будь-якій третій особі протягом 3-х місяців від дати публікації спірної заявки подати до органу експертизи мотивоване заперечення. А якщо експертиза на нього не відреагує, можна оскаржити рішення експерта до апеляційної палати. Такий комплекс прав дозволяє власнику, чиї права можуть бути порушені внаслідок реєстрації схожої торговельної марки, ефективно захистити свої інтереси, не звертаючись до суду, а отже – оминути тривалий і вартісний судовий процес.

Але варто пам’ятати, що пропуск 3-місячного строку від дати публікації спірної заявки тягне за собою втрату права на відповідне заперечення, а також подальше оскарження рішення експертизи по цій заявці до апеляційної палати.

Саме тому дуже важливо систематично відслідковувати публікацію нових заявок у відповідних класах товарів та послуг. Наші спеціалісти на замовлення клієнтів здійснюють моніторинг торговельних марок для вчасного вжиття відповідних заходів.

Але що робити, якщо про існування конкурентної заявки Ви дізнались запізно і подати заперечення проти неї вже неможливо? Або Ви дізнались про те, що недобросовісні конкуренти користуються Вашим брендом, паразитуючи на Вашій репутації, і вводять в оману Ваших клієнтів?

Найбільш поширеним способом захисту порушеного права є звернення правовласника до суду з позовом до особи, яка вчинила (або продовжує вчиняти) правопорушення. В той же час в сьогоднішніх реаліях слід розуміти, що вирішення спору в судовому порядку потрібно очікувати досить довго. Нерідко від дня звернення до суду до набрання судовим рішенням законної сили проходять роки. При цьому позивач змушений нести значні витрати, пов'язані із судовим розглядом справи (судовий збір, оплата за проведеня експертизи, оплата послуг адвоката тощо).

Однак є ще один дієвий спосіб боротьби з недобросовісними конкурентами. Так, Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» надає право на звернення правовласника до Антимонопольного комітету України (АМКУ ) за захистом від дій, що мають ознаки нечесного використання його торгового, комерційного імені з боку конкурентів.

Порушення конкурентного законодавства.

Серед іншого, чинне законодавство щодо захисту від недобросовісної конкуренції визнає неправомірними діями використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу, тобто відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

Подання заяви до АМКУ

Заяву про порушення законодавства про захист економічної конкуренції мають право подати суб'єкти господарювання – конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, якщо неправомірні дії відповідача можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права.

Строк на подання заяви – протягом шести місяців від дня, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення.

    Розгляд заяви в АМКУ:
  • - Заява розглядається протягом 30 календарних днів.
  • - У разі потреби одержання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, строк розгляду заяви може бути подовжений на 60 календарних днів. (Заявник отримає письмове повідомлення від органу Комітету, що уповноважений її розглядати);
  • - Якщо Ви відмовилися від заяви, вона залишається без розгляду, але це не є перешкодою для продовження Комітетом дослідження з питань, порушених у ній.

Відповідальність за порушення конкурентного законодавства

    Згідно Закону, за порушення конкурентного законодавства, правопорушник може нести відповідальність у вигляді:
  • - накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф, або
  • - якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. грн.)

Антимонопольний комітет (його територіальні органи) за результатом розгляду заяви приймають рішення, обов’язкові до виконання.

Окрім звернення до АМКУ, правовласник може додатково звернутись до суду з позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта господарювання і у виробника, і у продавця.

Спеціалісти Віконсалт завжди готові надати кваліфіковану допомогу для захисту Ваших прав та законних інтересів.