ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИ СВОЮ ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ: корисні поради для тих, хто планує підвищити свою конкурентоспроможність на ринку товарів та послуг

 © VICONSULT

Вікторія Дмитренко,

фахівець з інтелектуальної власності

ТОВ «ВіконсалтПРО»

ЯК ПРАВИЛЬНО ОБРАТИ СВОЮ ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ: корисні поради для тих, хто планує підвищити свою конкурентоспроможність на ринку товарів та послуг

Важливою складовою успішного процвітання на ринку товарів та послуг є правильний вибір торговельної марки, яка вирізнятиме Вашу продукцію чи послуги від аналогічних. Успішна торговельна марка є інформативною, розрізняльною, стимулюючою, виконує функцію реклами товару чи послуги. Інформативна торговельна марка дозволяє споживачу візуально сприйняти її та зробити певні висновки про товари чи послуги, які вона представляє. Розрізняльність торговельної марки вказує на те, що вона є унікальною і неповторною, тобто на ринку товарів та послуг відсутні схожі чи тотожні торговельні марки для цих самих чи споріднених товарів та/або послуг. Саме завдяки цьому у споживача виникає певний стимул купувати чи не купувати певні товари, чи користуватись відповідними послугами. Таким чином, якщо товари та/або послуги позитивно себе зарекомендували – споживач наступного разу знову їх обере. Чим ефективнішою, привабливішою буде торговельна марка, тим більше вірогідності в тому, що саме її обере споживач.

Найкраще вибирати як торговельну марку логотип (поєднання слів та малюнку) або вигадане фантазійне слово. Саме у такому вигляді Ваша торговельна марка може бути найбільш охороноспроможною. Якщо фантазійне слово виконати оригінальним, нестандартним шрифтом або, у випадку з логотипом, додати оригінальний, унікальний малюнок – Ваша торговельна марка буде не лише охороноспроможною, але і максимально «сильною», що вирізнятиме її серед інших та дозволить Вам легко її захищати від недобросовісних конкурентів.

Щоб закріпити за собою право на позначення як торговельну марку, виробники товарів та особи, що надають послуги мають право отримати на неї правову охорону. Однак, не кожне позначення може бути визнано охороноспроможним. Законодавством України визначені критерії за якими експерт в Укрпатенті вирішує чи підлягає Ваше позначення охороні як торговельна марка. Зокрема, до складу торговельної марки не можуть входити слова чи зображення, що пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу; антидержавні, расистські лозунги, заклики, що спрямовані на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, незаконне заволодіння правами фізичних та юридичних осіб, держави, територіальних громад; відтворюють об’єкти культурної спадщини національного значення; містять імена та прізвища відомих державних чи громадських діячів; принижують чи ображають націю та особистість за національною ознакою, з приводу фізичних вад, а також душевнохворих та літніх людей; пропагують бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних та релігійних святинь, неповагу до батьків; пропагують алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління та інші шкідливі звички; містять нецензурні слова, а також інформацію порнографічного характеру, пропагують культ насильства та жорстокості. Також, забороняється без дозволу відповідного компетентного органу, включати до торговельної марки державні прапори, герби, символи, або їх імітацію, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, а також зображувати печатки, нагороди, клейма, назви країн. Якщо відповідний дозвіл є – такі елементи можуть бути включені до торговельної марки як елементи, що не охороняються.

Не можуть отримати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності, зокрема такі, які складаються з однієї літери, цифри, лінії, що виконані стандартним не оригінальним шрифтом. Варто зазначити, що якщо компанія займається виробництвом велосипедів – не варто зображувати велосипед на торговельній марці, оскільки в такому вигляді вона буде описовою, не матиме розрізняльної здатності та порушить права інших виробників цього транспортного засобу. Описові торговельні марки не підлягають правовій охороні, в протилежному випадку це б означало, що якщо на Вашій торговельній марці є зображення велосипеду і Ви займаєтесь виробництвом велосипедів – то саме Ви маєте на даний вид діяльності монопольне право. Разом з тим, торговельна марка може викликати певні асоціації. Наприклад, торговельна марка «КАРАПУЗ» для дитячого харчування викликає у споживача асоціацію, що продукція призначена саме для дітей, проте прямо не описує товар. Асоціативні торговельні марки є охороноспроможними. Загальновживані позначення або ті, які містять загальновживані скорочення, символи, терміни також не підлягають правовій охороні (наприклад: «НДІ», «Ag», «АНТИСЕПТИК», «ОЛИВКОВА ОЛІЯ»). Не можуть отримати правову охорону також позначення, які можуть образити націю чи особистість за національною ознакою, наприклад «ЯПОШКА», «БУЛЬБАШ».

Не можуть існувати тотожні або схожі торговельні марки для таких самих або споріднених товарів та послуг. Зокрема, не може бути кількох торговельних марок «DOVE» за 3 Класом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП). Разом з тим, може бути охороноспроможним позначення «DOVE» для товарів 16 Класу МКТП. Якщо торговельна марка визнана добре відомою, як наприклад «COCA-COLA», то жоден інший виробник не може мати таку торговельну марку навіть для неспоріднених товарів та послуг.

Торговельна марка не повинна вводити в оману споживача, тому використання слів «ORGANIC», «NATURAL» можливе за умови наявності відповідного сертифікату. Не може охоронятися хвалебні позначення, ті які вказують на якість, властивості, зокрема, «НАЙКРАЩИЙ ЗАСІБ», «100% ЯКІСТЬ», «НИЗЬКА ЦІНА», «ЛЮКС», «СУПЕР ШОКОЛАДКА» оскільки, по-перше, це означатиме дискредитацію інших суб’єктів господарювання по відношенню до Вашого позначення, а по-друге може вводити споживача в оману. Забороняється зображувати на торговельній марці відомі твори мистецтва без дозволу їх авторів або правонаступників. Також не допускається використання на торговельних марках релігійної символіки, зокрема не підлягають правовій охороні позначення «ГОСПОДЬ», «ХРИСТОС», «ЯНГОЛ-ОХОРОНЕЦЬ».

Для позначень фармацевтичних препаратів не допускається використання виключно Міжнародної непатентованої назви фармацевтичної субстанції. Підлягають правовій охороні ті позначення, які містять Міжнародну непатентовану назву разом із фірмовим найменуванням, наприклад «ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ» (виробником є ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»).

Окремим питанням є використання на торговельній марці слова «Україна» або скороченого варіанту «UA» чи їх написання іншими мовами або імітація, оскільки їх розміщення можливе з дозволу відповідного компетентного органу України. Якщо будь-яке фантазійне слово починається або закінчується на «UA» вважається, що використано слово «Україна» та необхідно доплачувати додатковий збір.

Узагальнення вищенаведеного можна представити у вигляді таблиці:

Елементи ТМ, що не охороняються (але можуть бути включені до ТМ за умови згоди відповідного компетентного органу або їх власників)

Елементи ТМ, що не охороняються (але можуть бути включені до ТМ за умови, якщо не займають домінуючого положення в її зображенні)

Позначення, які не можуть бути зареєстровані як торговельні марки

1. Зображення або імітація:

- державних гербів, прапорів та інших державних символів (емблем);

- офіційних назв держав;

- емблем, скорочених або повних найменувань міжнародних міжурядових організацій;

- офіційних контрольних, гарантійних, пробірних клейм, печаток;

- нагород та інших відзнак.

2. Тотожні або схожі позначення, що їх можна сплутати з кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

1. Позначення, які не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

2. Якщо позначення складається лише із загальновживаних елементів як позначень товарів і послуг певного виду або є загальновживаними символами і термінами;

3. Якщо позначення складається лише з описових елементів щодо зазначених у заявці товарів і послуг, вказуючи на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

4. Позначення які відображають лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товару істотної цінності.

1. Які суперечать публічному порядку, принципам гуманності і моралі та Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»;

2. Є оманливими або можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

3. Які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- ТМ раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- ТМ інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації (наприклад, є знаками визнаними добре відомими);

- фірмовими найменуваннями відомими в Україні, що належать іншим особам якщо вони одержали право на них до подання заявки на реєстрацію ТМ;

- сертифікаційними знаками.

4. Які відтворюють промислові зразки інших осіб, назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права, а також прізвища, імена, псевдоніми, портрети, факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди.