ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА МИЮЧІ ЗАСОБИ

 © VICONSULT

ВИСНОВОК ДЕРЖАВНОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ НА МИЮЧІ ЗАСОБИ

Розвиток екологічної культури суспільства зумовлює зміну ставлення людини до синтетичних миючих засобів. Широкий асортимент миючих засобів, які сьогодні представлені на ринку України, дозволяє споживачам прискіпливо обирати продукцію не лише за призначенням та властивостями, а й за складом.

Норми споживання основних груп харчових продуктів для здобувачів освіти регулюються на законодавчому рівні. Так, згідно з Постановою КМУ від 24.03.2021 р. № 305 прийняті нові вимоги до організації харчування дітей в навчальних закладах з метою врегулювання організації цього процесу з огляду на принципи здорового харчування та безпечності готових страв. Зокрема, нормативний документ визначає вимоги до обладнання харчоблоків, системи вентиляції, дієтичного меню, заборонених продуктів, методів контролю тощо. Відповідальність за впровадження вищеназваної постанови покладено на адміністрацію закладів загальної середньої освіти з 1 вересня 2021 року.

Ці властивості ПАР стали незамінними у сучасній господарській діяльності людини та забезпечили широке використання у різних галузях промисловості: добувній, обробній, легкій, харчовій, хімічній тощо. Так, наявність ПАР зустрічається у складі різноманітної продукції: від косметичних до миючих засобів. Однак, незважаючи на переваги, окремі види ПАР мають значні недоліки у використанні, що у першу чергу зумовлено прямою чи опосередкованою дією як на організм людини так і на навколишнє середовище.

У зв’язку із цим, на законодавчому рівні постійно відбуваються зміни, які орієнтовані на зменшення концентрації ПАР у складі продукції та впроваджується жорсткий державний контроль виробників. Основні вимоги до уведення в обіг поверхнево-активних речовин викладено у Технічному регламенті мийних засобів.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза засобів для миття та чищення спрямована на встановлення відповідності складу продукції до встановлених медичних критеріїв безпеки. Зокрема, проводяться дослідження щодо:

  • гранично допустимих концентрацій вмісту хімічних речовин в атмосферному повітрі: формальдегіду, спирту етилового, спирту пропилового, натрію гіпохлориду, кислоти лимонної;
  • залишкової кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР на посуді та у змивах;
  • міграції у водне середовище;
  • індексу негативної дії на стан шкіри людини/

Отже, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на миючі засоби забезпечує виконання виробником вимог діючого санітарного законодавства України.