Внесено зміни до порядку ліцензування господарської діяльності

 © VICONSULT

Новий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» який набере чинності вже до кінця цього року, вносить значні зміни до порядку ліцензування.

  Законом удосконалюється існуюче законодавче поле, спрямоване на впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності шляхом:
 • запровадження нової санкції за порушення у сфері ліцензування - зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;
 • запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;
 • запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;
 • врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії;
 • включення нових підстав для анулювання ліцензії;
 • встановлення нових підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду;
 • виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії;
 • обов’язковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;
 • уніфікації розміру штрафів за порушення законодавства у сфері ліцензування;
 • удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування та інше.

Прийнятий Закон скасовує ліцензування, зокрема, проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, космічної діяльності, збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, діяльності протезно-ортопедичних підприємств, оптової торгівлі ветеринарними препаратами.

При цьому він вносить низку змін до норм КУпАП. Зокрема, передбачає коригування диспозицій та санкцій статей щодо порушень, дотичних ліцензованих видів господарської діяльності, здебільшого – в сторону підвищення штрафів.

Тобто ліцензій стане менше, а штрафи за порушення будуть більшими.

Необхідно звернути увагу на те, що повністю змінено редакцію ч. 2 ст. 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Зараз цією нормою встановлено, що «ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін». Але після набрання чинності нового закону ця норма буде конкретнішою. Та за її невиконання ліцензіат буде притягнутий до адміністративної відповідальності, а саме накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При отриманні ліцензій необхідний аналіз не тільки ліцензійних умов, а й інших нормативно-правових актів з цього питання, які детально розкривають вимоги ліцензійних умов. Але іноді простіше довірити цю справу професіоналам щоб бути впевненим, що всі вимоги законодавства є дотриманими.

Окрім отримання ліцензій фахівці нашої компанії допоможуть Вам з підготовкою необхідного пакету документів для внесення змін до вже діючих ліцензій.