Шрифт як об`єкт інтелектуальної власності

 © VICONSULT

Одним з об'єктів інтелектуальної власності є шрифт, саме той шрифт, який ми використовуємо для набрання цієї статті, шрифт, який Ви використовуєте у Вашому логотипі для маркування Ваших товарів, реклами послуг, шрифт, який спливає у вікні комп'ютерної гри з додатковими роз'язсненнями щодо її персонажів.

Наведемо два історичних факта.

В кінці XV - на початку XVI століття венеціанський видавець Альд Мануцій друкував та розповсюджував дешеві невеликі книги по всьому світу. Причина його дешевих книг полягала в тому, що він почав використовувати таку графіку літер, що дозволяла більше слів розміщувати на одній сторінці.

Ще один цікавий факт - художник та дизайнер Торі Жоффруа створив шрифт, який відображав пропорції ідеальної людської форми.

З вище наведеного випливає, що шрифт є результатом інтелектуальної діяльності людини.

Шрифтом називаються знаки алфавіту (літери, розділові знаки) та цифри, які мають в своїх контурах загальні закономірності.

Історія зародження та розвитку шрифтів, створення різних типів шрифтів має початок ще з прадавніх часів, коли мало місце предметне, картинне письмо, яке з плином часу перетворювалося на звукове відтворення певного поняття в формі ієрогліфів. Творцями найдавнішого алфавіту вважаються гіксоси. Це кочові племена, які після завоювання Єгипту, створили власну писемність, основою якої і став алфавіт.

Вважливо відмітити, що з ХІХ ст. активно почали використовувати художньо-декоративні шрифти. Такі шрифти поєднували в собі графічний малюнок та контури літер. Наприклад, початок повістей, віршів, оповідань оформлювалося ініціалом – декоративною літерою, яка перепліталася з малюнком, що мав за змістом відповідати сюжету письмового твору.

З появою комп’ютерних технологій шрифт став об’єктом не лише рукописного та друкарського відтворення, а в тому числі електронного. Електронний шрифт стає надбанням програмного забезпечення. Це окремі фрагменти дизайну, які утворюються програмним кодом та мають певне графічне відображення. У багатьох випадках навіть з використанням всіх цифрових інструментів, які ми маємо сьогодні, може знадобитися багато місяців, щоб створити новий шрифт.

Коли компанія приймає рішення про створення нового логотипу або іншого маркетингового забезпечення, одне з найважливіших рішень, яке має бути прийнято, - це стиль шрифту, в якому має відображатися назва організації. Оскільки назва організації використовується у всіх комунікаціях, шрифт може допомогти створити бренд, корпоративний імідж або навпаки зіпсувати репутацію, якщо буде публічно доведено, що шрифт є власністю іншої особи, яка ні в якій формі не надавала право на використання цього шрифту компанії.

Потрібно враховувати, при введенні в експлуатацію нового шрифту, що графічне відображення шрифтів та програмне забезпечення для шрифту відносяться до об’єктів інтелектуальної власності.

Так як же охороняється шрифт з точки зору права інтелектуальної власності:

- Як об’єкт авторського права, за двома категоріями, а саме typeface – це твір графіки, вид образотворчого мистецтва, та font – це комп’ютерна програма, яка містить інструкції як має відтворюватися шрифт на екрані комп’ютера або на екрані іншого пристрою.

- Як промисловий зразок, іншими словами дизайн шрифту за Локарнською угодою відповідно до класифікації № 18-03 Шрифти та знаки друкарські.

- Як торговельні марки, іншими словами назва шрифту для № 9 – комп’ютерні програми та № 16 – шрифти цифрові та буквові, цифри друкарські, що є відповідними класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

- Як об’єкт комерційної таємниці – інформація, що не є легкодоступною для осіб, які в більшості випадків мають справу саме з таким матеріалом.

Для уникнення спірних моментів, з правом інтелектуальної власності на шрифти, радимо:

- Завжди мати повну інформацію, які саме шрифти та на яких умовах використовуються в публічних рекламних матеріалах, логотипах, торговельних марках, що належать Вам.

- Під час замовлення розробки логотипу вимагати від дизайнера, художника надання повної інформації щодо назви шрифтів та умов їх використання в кінцевому творі. Ліцензійні умови використання тих чи інших шрифтів можуть відрізнятися, в деяких випадках обмежено комерційне використання, в тому числі і реєстрація торговельних марок або інших об’єктів інтелектуальної власності з використанням таких шрифтів.

- Для самостійної перевірки шрифтів та їх вибірки для власної діяльності є платні платформи (myfonts; parachutefonts), де можно й придбати ліцензію на використання відповідного шрифту та безкоштовні платформи (наприклад, каталог google), також є варіант окремого замовлення розробки фірмового оригінального шрифту.

- Якщо Ви є автором шрифту не забувайте про отримання підтверджуючих та охоронних документів, а якщо використовуєте власність третіх осіб, обов’язково укладайте ліцензійні договори та/або договори про відчуження майнових прав.

Якщо у Вас виникли додаткові запитання щодо охорони та захисту шрифтів звертайтеся до наших спеціалістів, з радістю допоможемо.