Що входить в систему ISO 22000?

 © VICONSULT

ISO 22000- це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП). Даний стандарт розроблений для підприємств харчової промисловості, незалежно від того, наскільки вони великі, та має на меті здійснення гармонізації потреб з менеджменту безпечності харчової продукції для всіх учасників харчового ланцюга.

Оскільки, підприємства різняться за своїми розмірами, специфікою та напрямками роботи, тому і немає єдиної (шаблонної) Системи менеджменту безпечності харчової продукції, а розробляється вона окремо під конкретне підприємство, з написанням відповідного пакету документів, до якого входять:

• Базова документація: : план HACCP, опис харчового продукту, блок-схема, процедури, методики, інструкції, план базової програми, політика та цілі в області системи менеджменту якості та ін.

Ці документи розробляються спеціалістами, після проведення діагностичного аудиту на підприємстві.

• Оперативна документація:протоколи, записи, журнали.

Цю документацію веде та підтримує виробник. Журнали як можуть уже бути на виробництві, так і бути інтегрованими в систему, так можуть і бути додані зі сторони розробника системи.

Важливо!Для розробки системи ISO 22000 на підприємстві, необхідні наступні документи:

• Документи на приміщення (договір оренди чи документи щодо підтвердження власності на приміщення, комунальні договори на електроенергію, воду, тепло);

• Реєстраційний номер потужностей чи експлуатаційний дозвіл на приміщення;

• Реєстр постачальників;

• Документи на вхідну сировину (протоколи випробувань, сертифікат якості, сертифікат відповідності та ін.);

• Протоколи випробувань на виготовлену продукцію відповідно до стандарту (ТУ, ДСТУ);

• Договори про надання послуг з дезінфекції та дератизації.

Нагадуємо, що найкращий спосіб підтвердити на підприємстві наявність та дієвість Системи менеджменту безпечності харчової продукції є проходження процедури Сертифікації виробництва.