Що слід знати для розробки системи управління безпечністю харчової продукції за новою версією ISO 22000:2018?

 © VICONSULT

Згідно вимог стандарту ISO 22000:2018 ”Система менеджменту харчової безпеки» зазначено, що безпека харчової продукції пов'язана з наявністю загроз в ході її споживання (включаючи кінцевого споживача). Оскільки поява харчових небезпек може відбуватися на будь-якій стадії в ланцюзі створення продукту, контроль всього циклу виробництва продукції має важливе значення. Таким чином, безпека харчової продукції досягається за допомогою комбінованих зусиль всіх учасників ланцюжка створення товару. У цьому стандарті вказані вимоги до системи, що включає наступні загальновизнані ключові елементи:

 • інтерактивна комунікація;
 • менеджмент системи;
 • програми попередніх умов;
 • Принципи HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points - Аналіз Небезпек і Критичні Контрольні Точки).
 • Хоча стандарт ISO 22000:2018 не вимагає задокументованої інформації щодо можливих ризиків, проте підприємству при розробці Настанови з якості, необхідно ідентифікувати зовнішні та внутрішні чинники, відповідно до призначення організації. А саме необхідно врахувати місце розташування та сусідство підприємства для проведення аналізу потенційних джерел забруднень від навколишнього середовища.

  Для розробки «Документованої процедури управління аварійними ситуаціями» необхідно врахувати:

 • вимоги стосовно поводження з продукцією та сировиною в кризисних ситуаціях;
 • ідентифікацію та опис можливої надзвичайної ситуації та аварії (місце, умови, причини виникнення, сфера поширення, характеристики, ознаки тощо), враховуючи як внутрішні, так і зовнішні джерела небезпеки;
 • визначення дій у разі виникнення надзвичайної ситуації та аварії (реагування, ліквідація, локалізація тощо), зокрема дій з продуктами.
 • Для впровадження системи управління безпечністю харчової продукції необхідно пройти такі етапи:

 • Визначити сферу застосування системи, визначитись з асортиментом, нормативними документами та методами контролю готової продукції та процесу виробництва (включає в себе заключення договору з зовнішньою атестованою лабораторією, у випадку відсутності акредитованої на підприємстві).
 • Розробити блок-схему виробництва, технологічний регламент, схему контролю виробництва. Виходячи з процесу виробництва, у разі застосування стиснутого повітря, передбачити систему його фільтрації та мікробіологічний контроль. Це ж стосується і контролю води, яку планує використовувати підприємство.
 • Провести процедуру оцінювання постачальників сировини, допоміжних матеріалів та послуг. Прописати в договорах поставки пункт, щодо надання документів про якість та безпечність сировини та матеріалів.
 • Загалом, розробка системи - це процес, що стосується всіх служб і персоналу, відтак він не обмежується лише розробкою документації та наведенням елементарного порядку на виробництві.