Віконсалт | Ризики відсутності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи для виробника 

Ризики відсутності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи для виробника

© VICONSULT

Ризики відсутності висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи для виробника

Потреба в отриманні висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи зумовлена Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та іншими нормативно-законодавчими документами.

Експертиза може здійснюватися щодо будь-якої виробничої діяльності, технології, сировини, реалізація чи використання яких може погіршити здоров’я і самопочуття людини. Головна мета висновку санітарно-епідеміологічної експертизи спрямована на документальне підтвердження відповідності об’єкта дослідження правилам і нормам безпеки для життєдіяльності людини відповідно законодавства України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Наводимо список документів, які необхідно надати нашим фахівцям для отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію або технічні умови.

На технічні умови:

  • підписана заявка встановленого зразка та доручення
  • скан-копія технічних умов

На продукцію:

  • підписана заявка встановленого зразка та доручення
  • сертифікати якості, в окремих випадках зразки
  • скан-копія нормативного документа: технічних умов або ДСТУ, ГОСТу.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний упродовж терміну дії нормативного документа (ТУ, Зміни до ТУ тощо) для вітчизняної продукції та 5 років для імпортної продукції.

Розглянемо основні ризики, що виникають за умов недотримання вимог санітарного законодавства. У випадку недотримання санітарних норм, залежно від виду правопорушення, до винних осіб застосовується адміністративна відповідальність, що тягне накладення штрафу від 1 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір штрафу корелюється із видом правопорушення.

У той час, до підприємств, установ та організацій, що працювали із порушенням установлених норм санітарного законодавства, впроваджуються штрафні санкції. Наприклад, за використання у виробництві технологічної документації, яка за своїм змістом порушує вимоги санітарних нормативних дозвільних документів, на розробника документації накладається штраф у розмірі 25 % вартості розробки документа; за випуск чи реалізацію продукції із порушенням санітарних норм сплачується штраф у розмірі 100 % від ціни продукції.