Роль захисту об’єктів права інтелектуальної власності в бізнесі

 © VICONSULT

При започаткуванні будь-якого бізнесу головним фактором для успіху є початковий капітал. Саме від того, скільки коштів має підприємець залежить масштабність нової справи та її якість. Для того, щоб отримувати в майбутньому прибуток, спочатку потрібно побудувати систему, яка буде його приносити, а така побудова часто вимагає не малих капіталовкладень.

Розглянемо один з шляхів вкладання коштів з метою отримання прибутку. Отже, якщо підприємство виробляє продукцію або надає послуги, то по всій ймовірності воно часто використовує і створює інтелектуальну власність. Якщо це так, то необхідно систематично обмірковувати кроки, необхідні для охорони, управління та захисту інтелектуальної власності з тим, щоб отримати від володіння цією власністю найкращі комерційні результати. Якщо ви плануєте використовувати інтелектуальну власність, що належить іншим особам, то тоді ви повинні подумати про її покупку або про придбання прав на її використання шляхом одержання ліцензії з тим, щоб можна було скористатися правомірно правами на таку власність та отримати прибуток.

Як же здобути права на інтелектуальну власність та коли вони мають сенс?

Один і той же продукт або послуга можуть охоронятися різними формами прав інтелектуальної власності, які охоплюють різні аспекти продукту або послуги.

Для ведення бізнесу завжди важливим було відрізнятися від конкурентів. Кожен добросовісний підприємець намагається підвищити якість свого товару та своїх послуг, заради того, щоб споживачі обирали саме його продукцію або послугу. Багато підприємств створюють художні оригінальні дизайни для свого бренду – знаку для товарів та послуг. Проте не всі підприємці мають добросовісні наміри та часто намагаються скористатися іншим брендом, прикривши погану якість хорошою репутацією. В таких випадках і приходить на допомогу право на таку інтелектуальну власність, як знак для товарів та послуг, тобто отримане свідоцтво на такий знак. Саме під таким правом розуміється використання знаку, а також право на дозвіл та (або) заборону використання знаку іншими особами.

Ваші товарні знаки з багатьох аспектів є обличчям вашого бізнесу. Вони дозволяють вашим клієнтам відрізняти ваші продукти або послуги від продуктів і послуг ваших конкурентів, даючи певному підприємству можливість краще збувати товари або послуги. Однак товарні знаки не використовуються просто як ідентифікатори. Вони також розглядаються як гарантія незмінної якості. Споживач, який задоволений якістю вашої продукції або послуг, буде і надалі купувати їх на основі своїх очікувань в плані якості , які обумовлюються популярністю товарного знака. Тому вам слід проявляти більшу обережність при виборі і вказівці відповідного товарного знака, охороняючи його, акуратно використовуючи його в цілях реклами і контролюючи його вводить в оману або неналежне використання іншими. При виборі будь-якого знака ви повинні встановити , чи був цей або подібний знак вже зареєстровано іншими підприємствами для тієї категорії продукції чи послуг або ринків, які вас цікавлять. Такий тип інформації можна отримати шляхом проведення пошуку по фондах товарних знаків. Дуже важливо зробити це якомога раніше, з тим щоб уникнути зайвих колізій з іншими підприємствами та марної витрати ресурсів. Після того, як ви провели пошук в базах даних товарних знаків на предмет конфліктуючих знаків по відношенню до вашого, ви можете зайнятися забезпеченням його охорони.

Деякі підприємства винаходять або поліпшують продукти і послуги. В даному випадку, аби ніхто не використав ту ідею, яка робить її власника особливим при виробництві продукції, необхідно отримати патент. Патентом можливо захищати спосіб, пристрій (патент на винахід або патент на корисну модель), зовнішній вигляд виробу (патент на промисловий зразок) тощо. Все залежить від того, чого саме стосується нова ідея. Але є умови патентоздатності, яких потрібно дотримуватися. Ідея має бути обов’язково новою, нікому раніше не відомою, об’єкт, захищений патентом має бути промислово придатним, та відповідати деяким іншим умовам.

Щоб отримати патент, потрібно подати заявку, складену згідно з законодавством та правилами. Опис нової ідеї викласти в заявці не так просто, тому здебільшого заявку складають спеціалісти, які на цьому розуміються.

Головна мета патенту, це захист від недобросовісного застосування запатентованого об’єкту.

Один і той же продукт або послуга можуть охоронятися різними формами прав інтелектуальної власності, охоплювати різні аспекти цього продукту або послуги . МСП повинні розглянути питання про кращий пакеті охоронних заходів і переконатися в якнайшвидшому придбанні всіх формальних прав. Підприємства повинні також враховувати, що створення всебічного портфеля інтелектуальної власності може виявитися важливим капіталовкладенням. Це має особливе значення. Тому підприємства повинні уважно оцінювати витрати і вигоди від кожного окремого випадку і розробити стратегію, політику з придбання/продажу інтелектуальної власності, яка підходить для них з урахуванням їх бюджету і ринкових можливостей. Дуже часто підприємства не оцінюють належним чином вартість інтелектуальної власності і недооцінюють її потенціал в плані надання можливостей для отримання в майбутньому прибутку. Однак, коли інтелектуальна власність перебуває під правовою охороною та є попит на продукцію (послуги), охоронювані на ринку правами інтелектуальної власності, інтелектуальна власність може стати цінним діловим активом:

  • інтелектуальної власності може принести дохід вашому підприємству завдяки ліцензуванню, продажу або комерціалізації продуктів і послуг, що охороняються правами інтелектуальної власності, що може істотно збільшити частку підприємства на ринку і збільшити чистий прибуток;
  • права інтелектуальної власності можуть підвищити вартість або цінність вашого підприємства в очах інвесторів і фінансових установ;
  • у випадку продажу, злиття або придбання активи інтелектуальної власності можуть істотно підвищити вартість вашого підприємства і найчастіше можуть бути головними і єдиними істинно цінними активами .

Патенти і свідоцтва дають не лише захист. Вони дають можливість також збільшити капітал підприємства. При вірно вибраному підході, можливо не погано заробити, даючи дозвіл на використання об’єкту іншим особам.

Саме тому завжди слід враховувати, що при започаткуванні та веденні бізнесу потрібно враховувати всі можливості захистити свої права, а особливо якщо вони можуть бути інструментом для збільшення капіталу.

Тому стратегічне використання активів інтелектуальної власності може істотно підвищити конкурентоспроможність вашого підприємства. Ппідприємства повинні переконатися в тому, що вони готові протистояти наявним проблемам і вжити заходів для використання своєї інтелектуальної власності і можливої її охорони. Подібно матеріальним активам, активи інтелектуальної власності повинні купуватися та зберігатися, враховуватися , оцінюватися , знаходитися під пильним контролем і акуратно управлятися з тим , щоб можна було ефективно задіяти їх. Але перш ніж зробити це підприємства повинні визнати цінність інтелектуальної власності і розглядати її як цінний діловий актив.

Ірина Новак

Спеціаліст з інтелектуальної власності

TOB «ВіКонсалт Про»

01.04.2014