Права автора на фотографію

 © VICONSULT

В умовах активного розвитку інформаційних технологій, кожний професійний фотограф, та й просто любитель познімати цікаві кадри, стикається з проблемою захисту прав на результати своєї творчості.

Я не даремно кажу творчості, оскільки, якщо згадати історію, то фотографи не відразу були визнані власниками авторських прав на свої твори, як раз через те, що фотографії розглядали, лише як результат технічного копіювання за допомогою фотоапарату та набору хімікатів. Насправді ж внесок фотографа в створення фотографії носить творчий характер, оскільки він сам формує композицію, обирає сюжет, оцінюючи виразність створюваного кадру. На жаль, фотограф, захоплений реалізацією своєї ідеї, не завжди замислюється, що створений ним об’єкт буде мати комерційний інтерес, або може бути неправомірно використаний третіми особами.

Згідно ст.2 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (до якої приєдналася Україна) та ст. 8 Закону України "Про авторське право та суміжні права" фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, охороняються як об'єкти авторського права. Авторським правом охороняються фотографії, які є результатом творчої діяльності людини - як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо). Однак передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у фотографії.

Як відомо, реєстрація авторського права не є обов'язковою, оскільки охорона авторських прав на фотографії як об'єкти авторського права не вимагає ніяких формальностей, і не залежить від їх цінності, призначення і т.д. Досить розмістити на самій фотографії інформацію про автора в наступному форматі «© Ім'я-Прізвище Автора, Рік першого опублікування», наприклад, © Ольга Мельнікова, 2011). Однак бувають випадки, коли реєстрація необхідна, наприклад, для підтвердження авторських прав, або при передачі майнових прав, тощо.

Згідно ст.7 Закону України про авторське право суб'єктами авторського права можуть бути автор, спадкоємці автора, а також особи, яким передано авторські майнові права. До майнових прав автора належать:

  • виключне право на використання твору;
  • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

У загальному випадку строк чинності майнових прав автора на фотографію діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті. Закінчення строку дії майнових авторських прав означає перехід твору у суспільне надбання. Фотографії, що перейшли в суспільне надбання, можуть вільно використовуватися будь-якою особою без виплати авторської винагороди за умови дотримання немайнових прав автора. Немайнові права на відміну від майнових є невідчужуваними та мають необмежений термін дії. До немайнових прав автора відносять право:

  • вимагати зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
  • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
  • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
  • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Передача майнових прав оформлюється договором в письмовій формі. В усній формі може бути укладений тільки договір на опублікування фотографій у періодичних виданнях (журналах, газетах тощо). Проте все ж таки бажано укладати договір в письмовій формі, оскільки договір вважається укладеним тільки після того, як сторони досягнуть згоди з усіх істотних умов щодо використання твору, а у разі домовленості в усній формі не всі питання можуть бути розглянуті. Так, наприклад, бувають випадки, коли фотознімок використовується в переробленому вигляді, наприклад, за допомогою графічних редакторів, змінюють кольори, обрізають його, або щось забирають, а щось навпаки домальовують, розміщують текст на фотознімку, тощо. Будь-яка з цих дій є переробкою первісної фотографії, на здійснення якої необхідно отримувати згоду автора або тих осіб, кому він передав виключні права на використання фотознімків. Крім того, навіть після закінчення строку охорони фотознімку переробка, яка спотворює твір і завдає шкоди репутації автора, буде незаконною.

У разі використання фотографічних творів як елементів веб-дизайну, а також в інших випадках використання фотографічних творів у цифровому середовищі (треба враховувати, що відповідно до статті 15 Закону виключне право автора на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема, відтворення творів у цифровому середовищі та їх подання до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця й у будь-який час на їх власний вибір.

За винятком випадків, коли законодавство дозволяє вільне використання творів (ст. 21 – 25 Закону України «про авторське право та суміжні права»), автор має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі:

  • Паушального (одноразового) платежу
  • Роялті (відрахування за кожний проданий примірник чи кожне використання твору)
  • Комбінованих платежів.

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення й використання твору оговорюється в авторському договорі або в договорах, що укладаються на доручення суб’єктів авторського права організаціями колективного управління з особами, які використовують твори. Ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 72 "Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав". Так зокрема мінімальна ставка винагороди за відтворення й /або опублікування творів художньої фотографії, що використовуються як елементи оформлення промислової продукції (шкатулок, коробок, сумок, футлярів, пакетів, упаковок, обкладинок, етикеток, поштових марок, флаконів, спортивних, кондитерських та інших виробів) становить 1 % від відпускної ціни за партію промислової продукції.

За порушення прав автора статтею 51 Закону України «Про авторське право та суміжні права» передбачена цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Цивільна відповідальність може настати у випадку звернення особи, авторське право якої було порушено, до суду (статті 16 і 432 ЦКУ).

Адміністративна відповідальність передбачається за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 51-2 Кодексу про адміністративні порушення). За вищевикладені дії передбачено накладання штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-3400грн.) конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

До кримінальної відповідальності за порушення авторського права (ст.176 Кримінального Кодексу України) можна притягнути особу тільки при наявності умисних дій і матеріального збитку у значному, великому або особливо великому розмірі. Матеріальна шкода вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у 20 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо її розмір у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. За порушення авторських прав передбачені такі кримінальні покарання: штраф (до 3000 нмдг), виправні роботи (до 2 років), позбавлення волі (до 6 років), позбавлення права займати деякі посади або займатися деякими видами діяльності (до 3 років) з конфіскацією всіх примірників творів.