Особливості відкриття медичного центру в 2020 році

 © VICONSULT

На перший погляд здається, що зараз в Україні не бракує сучасних, добре обладнаних медичних центрів. Але попит на приватні послуги медиків постійно зростає, саме тому ідея організації власного медичного кабінету або повноцінного медичного центру залишається актуальною і в 2020 році. Господарська діяльність з медичних практики може провадитися зареєстрованими в установленому законодавством порядку юридичними особами, які створили заклад охорони здоров’я та фізичними особами-підприємцями, за умови отримання ліцензії на даний вид діяльності.

Тобто, першим етапом буде саме вибір організаційно-правової форми здійснення господарської діяльності та державна реєстрація. На цей вибір в контексті Ліцензійних умов, а також податкового законодавства, впливатимуть ряд чинників, зокрема, чи планується найм лікарів, якщо так - яких і скільки, який обсяг надання медичної допомоги планується і т. д. Звертаємо увагу, що фізичні особи-підприємці, які не мають спеціальної медичної освіти та не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, також мають право отримати ліцензію. У такому разі необхідно укомплектувати штат медичними та немедичними працівниками відповідно до заявлених спеціальностей.

Медична практика в Україні підлягає ліцензуванню, а тому перш ніж почати діяльність, потрібно отримати ліцензію. Ліцензія ж видається за наявності підтвердженої матеріально-технічної бази, а також кваліфікованого персоналу. Тому потрібно:

1. Знайти приміщення, яке буде відповідати вимогам для медичної практики. Розмір приміщення буде залежати від напрямів діяльності медичного центру та кількості персоналу. При виборі приміщення слід врахувати вимоги ДБН та необхідність отримання Акту санітарно-епідеміологічного обстеження про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил.

2. Сформувати кадровий склад з лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, які відповідають освітнім та кваліфікаційним вимогам затвердженим МОЗ. Важливим є те, що всі заявлені спеціальності мають бути укомплектовані хоча б одним працівником, допускається робота такого працівника за сумісництвом.

3. Забезпечити наявність медичного обладнання та виробів медичного призначення, що необхідні для виконання передбаченого обсягу надання медичної допомоги. В залежності від того, за якими спеціальностями буде здійснюватися медична практика, устаткування медичного центру має відповідати Табелю оснащення затвердженому МОЗ.

Як свідчить практика, на етапі підготовки доволі часто допускаються помилки, які надалі коштують часу та грошей. Якщо Ви хочете бути впевнені в тому, що отримаєте ліцензію на медичну практику просто та швидко - телефонуйте нам. Наші спеціалісти допоможуть з оформленням документів та вирішенням всіх практичних питаннь.