Не судом єдиним: захист економічної конкуренції в Антимонопольному комітеті України

 (змін. © VICONSULT

Одним з механізмів захисту законних інтересів суб’єктів господарювання в сфері захисту економічної конкуренції від недобросовісної конкуренції є звернення до Антимонопольного комітету України.

В межах захисту від недобросовісної конкуренції суб’єктам господарювання надаються такі можливості як:

Подання заяви про порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції.

Подання заяви щодо отримання рекомендаційного висновку Антимонопольного комітету України відносно визначення дій суб’єкта господарювання, такими, що порушують законодавство у сфері захисту економічної конкуренції.

Заяви мають бути надані Комітету або відповідному територіальному відділенню Комітету в письмовій формі з врахуванням особливостей кожної з процедур.

1. Заява про порушення подається без сплати державного збору. Розгляд займає від 30 до 90 календарних днів. Основні причини використання даного механізму – захист від недобросовісної конкуренції, в тому числі дискредитації суб’єкта господарювання. Санкції, що можуть бути накладені Антимонопольним Комітетом України: штраф; через звернення до суду - вилучення товарів, на яких нанесено неправомірно використані об’єкти інтелектуальної власності, та/або копій виробів іншого суб'єкта господарювання як у виробника, так і у продавця; офіційне спростування неправдивих, неточних та/або неповних відомостей.

2. Заява щодо отримання рекомендаційного висновку подається при сплаті державного збору, в розмірі 320 неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( станом на сьогодні – 5 440 грн). Розгляд до 30 календарних днів. Основні причини використання даного механізму - отримання офіційного роз’яснення застосування законодавства в сфері захисту економічної конкуренції у конкретній ситуації заявника. Такий висновок можна використовувати як і в досудовому врегулюванні спору, для укріплення власної позиції перед порушником та/або прорахувати власні шанси на позитивне врегулювання спору в судовому процесі.

3. Складання звіту з висновками щодо наявності порушень прав інтелектуальної власності клієнта за визначений період, а також рекомендації щодо подальших дій для нівелювання дій правопорушника.

Приклади застосування:

1. Юридична особа Х розповсюджує неправдиву інформацію кінцевим покупцям, в межах порівняльної реклами, щодо складників товару Юридичної особи Y. В свою чергу покупці, через ознайомлення з неправдивою інформацією, вибирають товар Юридичної особи X. Такі дії будуть кваліфіковані як дискредитація та як поширення інформації, що вводить в оману за ст. 8 та ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а тому можуть бути оскаржені Юридичною особою Y за заявою про порушення в Антимонопольному комітеті України.

2. Юридична особа Х розповсюджує порівняльну рекламу власного товару з товаром Юридичної особи Y. В свою чергу Юридична особи Y вважає, що її товар відображений неточно, що дискредитує підприємницьку діяльність Юридичної особи Y. З врахуванням цього, Юридична особа Y звертається з претензією до Юридичної особи Х. У цьому випадку Юридична особа Х, з метою досудового врегулювання спору, має право звернутися до Антимонопольного комітету України за рекомендаційним висновком, в якому АМКУ проаналізувавши ситуацію заявника, надасть роз’яснення щодо допустимості або недопустимості використання товару Юридичної особи Y в рекламі Юридичної особи Х.

Важливо також підкреслити, можливість оскарження рішень Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду в 2-місячний строк з дня одержання такого рішення. Пам’ятайте – строк подання оскарження рішення АМКУ не підлягає відновленню.

За додатковою консультацією звертайтеся до наших спеціалістів.