Хто в харчовому ланцюзі повинен впроваджувати систему НАССР (ХАССП)

© VICONSULT

Хто в харчовому ланцюзі повинен впроваджувати систему НАССР (ХАССП)

Харчові продукти є дуже важливими у нашому житті, тому їхній безпеці треба приділяти більше уваги. Небезпечний фактор може виникнути на будь-якому етапі. Тому необхідно убезпечити ланцюг постачання, залучивши усіх учасників процесу. З метою контролю якості та гарантування безпеки продукції обов'язково потрібно впроваджувати систему НАССР. Це є вимогою міжнародних стандартів для будь-якого підприємства харчової промисловості.

Стандарт ISO 22000. Вимоги ISO 22000.

ISO 22000 (НАССР) – система керування безпекою харчових продуктів (абревіатура від англійського Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків та критичні точки контролю).

Використання стандарту ISO 22000 передбачає обмін інформацією між кожною ланкою в ланцюжку харчової промисловості. Надання інформації замовникам та постачальникам щодо наявних небезпечних факторів допоможе зробити виробничий процес більш безпечним на всіх етапах. Це своєю чергою призведе до того, що на ринок надходитиме лише якісний продукт.

Основна мета стандарту – впровадження менеджменту безпеки харчових продуктів. Однак система НАССР дійсно працює лише у випадку, коли виробники ретельно вивчили свій продукт та технології його виробництва. Споживачі працюють переважно з тими, хто впровадив цю систему.

Хто повинен розробляти та впроваджувати систему керівництва ISO 22000 (НАССР) на виробництві.

Впровадження системи НАССР є обов'язковим для кожного виробника харчових продуктів, однак окрім цих виробників дотримуватись ISO 22000 повинні усі організації, які беруть участь у ланцюжку харчових поставок.

До таких організацій відносяться:

 • Виробники або постачальники готових харчових продуктів та інгредієнтів.
 • Фермери.
 • Оптові та роздрібні торговці.
 • Заклади громадського харчування.
 • Організації, які перевозять, зберігають та реалізують продукцію.
 • Організації, які надають послуги з миття та дезінфекції приміщень.

Аби розпочати роботу з сертифікації ISO 22000 (НАССР) потрібно надати такі документи:

 • заявка;
 • уставні документи;
 • документи по підприємству (організаційна структура підприємства та перелік керівних осіб; ліцензії та дозволи; штатний розклад; тощо);
 • нормативна документація на продукцію;
 • номенклатура продукції;
 • опис технологічного процесу виробництва.

Щоби повноцінно впровадити та повною мірою використовувати на своєму підприємстві стандарт ISO 22000 потрібні знання всіх нюансів. Саме тому краще довірити це команді професіоналів. Ми маємо великий досвід у подібних процесах. Це дозволить вам заощадити час, а також запобігти виникненню непередбачених труднощів.

Після впровадження вимог стандарту ви будете мати такі переваги:

 • Високий ступінь довіри споживачів.
 • Мінімізація ризиків та оптимізація внутрішніх процесів.
 • Гарантія дотримання вимог законодавства України.