Енергоменеджмент ISO 50001 та переваги в сертифікації

© VICONSULT

Енергоменеджмент ISO 50001 та переваги в сертифікації

Рівень споживання електроенергії – один з найважливіших показників для будь-якої компанії. Економія енергії призводить до зменшення витрат. Енергоємні виробництва мають можливість значно поліпшити енергоефективність споживачів енергії шляхом оптимізації енергоспоживання та збільшивши обсяг використання енергії з відновлювальних джерел.

Що таке енергоменеджмент?

Енергоменеджмент являє собою управління енергетичними ресурсами з метою зниження витрат шляхом поліпшенням енергетичної ефективності та зниженням енергомісткості продуктів чи послуг.

Стандарт ISO 50001. Переваги сертифікації. Мета стандарту ISO 50001.

ISO 50001 – новий глобальний стандарт енергетичного менеджменту. Його можна впроваджувати на будь-якому підприємстві незалежно від масштабів діяльності. При цьому можна використовувати як окремий стандарт, так і разом з іншими системами менеджменту ISO.

Вимоги ISO 50001:

  • Впровадження енергетичної політики для покращення енегоефективності.
  • Прогнозування енергоспоживання для можливості планування витрат.
  • Розуміння елементів, які впливають на використання енергії.

Основною метою стандарту є надання компаніям структурованого керівництва по оптимізації процесу споживання енергетичних ресурсів та системне управління цим процесом.

Переваги сертифікації:

  • покращення енергетичної результативності виробничого циклу;
  • отримання фінансового прибутку;
  • підвищення енергоефективності та конкурентоспроможності на ринку;
  • можливість виконувати регулюючу функцію у зміні клімату;
  • зниження енергомісткості продукції та послуг.

Сертифікація за стандартом ISO 50001 є можливою, та не є обов'язковою. Деякі організації запроваджують енергоменеджмент ISO 50001 лише у тому випадку, коли це має вигоду. Наші спеціалісти знають усі нюанси запровадження сертифікації. Вони проводять повний аудит та аналіз енергоспоживання для отримання доцільності використання цих стандартів. Ми допоможемо пройти усі етапи та отримати сертифікацію ISO з найменшими затратами часу та ресурсів. Довіряйте професіоналам, аби завжди лишатись задоволеними результатом.