Директива 2014/30/ЕС (електромагнітна сумісність – ЕМС)

© VICONSULT

Директива ЕМС 2014/30/ЄС поширюється на обладнання та стаціонарні установки і регулює електромагнітну сумісність обладнання. Частини або вузли цього обладнання, за певних умов, можна вважати апаратурою, якщо вони доступні для кінцевого користувача.

Необхідна оцінка відповідності Директиві 2014/30/ЄС наступної продукції:

- електропобутове та аналогічне обладнання, комплектувальні вироби;

- регулювальне обладнання для низької напруги та захисне устаткування;

- зварювальне обладнання;

- машини електричні;

- обладнання технологічне для харчової, м'ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;

- обладнання деревообробне та металообробне;

- техніка сільськогосподарська

Також є можливою процедура сертифікації не лише виробництва, а й окремої партії продукції, коли ви виступаєте непрямим виробником.

Ця Директива НЕ поширюється на:

- радіо- і телекомунікаційне обладнання;

- авіаційну техніку та запчастини до неї,

- обладнання, природні властивості фізичних характеристик якого такі, що:

  • воно не спроможне генерувати або сприяти електромагнітним випромінюванням, які перевищують рівень, що дозволяє радіо-, телекомунікаційному та іншому обладнанню працювати за призначенням;
  • воно працює без неприйнятного погіршення в присутності електромагнітних перешкод, зазвичай після його використання за призначенням;
  • виготовлені за індивідуальним замовленням налагоджувальні комплекти, призначені для професіоналів, які будуть використовуватися виключно в науково-дослідних і дослідно-конструкторських установках для даних цілей.
  • Вироблена продукція для зони ЄС, повинна запобігати погіршенню якості послуг мереж при звичайних умовах експлуатації. Мережеві оператори повинні конструювати свої мережі таким чином, щоб виробники обладнання, яке підключатиметься до мережі, не відчували непропорційно великого навантаження.

    Увага! Після завершення процесу оцінки відповідності виробник може нанести маркування СЕ на обладнання.

    Виробник та його уповноважений представник, зареєстрований у Європейському Союзі, зобов’язані зберігати копії технічної документації (Технічного файлу) протягом 10 років після того, як останній товар був розміщений на ринку.