Директива 2009/125/ЄC (екодизайн - Energy related Products (ErP))

 © VICONSULT

Директива 2009/125/ЄC містить мінімальні вимоги до енергоефективності та впливу на навколишнє середовище для певних категорій електроприладів, що розміщуються на ринках країн Європейської Економічної Зони (EEA - European Economic Area). Метою документа є скорочення споживання електроенергії (на 20%) і викидів CO2 (на 20%) шляхом поетапного посилення вимог до товаровиробників.

Екодизайн є підходом, при якому виробники прагнуть мінімізувати кількість спожитої енергії, яка використовується під час всього життєвого циклу продукту. Ці цикли охоплюють: отримання сировини, різних матеріалів і природних ресурсів, процес виробництва продукції, упаковки, транспортування, продажу, експлуатації та утилізації. Екодизайн враховує всі екологічні впливи продукту з початкового етапу проектування, в тому числі усунення використання токсичних речовин, що може мати негативний вплив на навколишнє середовище.

Директива 2009/125/ЄC охоплює продукти, які мають вплив на енергоспоживання під час роботи, включаючи ті, що використовують, генерують, передають або вимірюють енергію, а також інші пов'язані з енергією продукти, такі як вікна, ізоляційні матеріали або певні продукти, які споживають воду та сприяють значній економії енергії. Пріоритетні види продукції, охоплені даними вимогами включають кондиціонери і системи вентиляції, котли, машини, печі, плити і грилі, лампи і світильники, офісну техніку, сушильні пристрої, системи опалення, комп'ютери та монітори, пральні машини, посудомийні машини, пилососи, водонагрівачі і т. д.

Для кожного етапу в процесі виробництва слід оцінити такі екологічні аспекти, щоб інформація і дані про енергоефективність товару були більш прозорими і легко доступними для споживачів:

  • прогнозоване споживання матеріалів, енергії та інших ресурсів, таких як прісна вода;
  • очікуване забруднення за рахунок фізичних ефектів, таких як шум, вібрація, радіація та електромагнітні поля;
  • очікуваний обсяг вироблених безпечних і небезпечних відходів;
  • можливості повторного використання, утилізації та рекуперації матеріалів і/або енергії з урахуванням Директиви 2002/96/ЄC;
  • використання речовин, які класифікуються як небезпечні для здоров'я або навколишнього середовища;
  • відведений термін служби, що виражається, в тому числі, і через можливість модернізації та ремонтопридатність;
  • викиди в атмосферу (парникові гази, окислювачі, леткі органічні сполуки, озоноруйнівні речовини, стійкі органічні забруднюючі речовини, важкі метали, дрібні тверді частинки і зважені тверді частинки);
  • викиди в воду (важкі метали, речовини з несприятливим впливом на кисневий баланс, стійкі органічні забруднюючі речовини);
  • викиди в ґрунт (особливо витік і розлив небезпечних речовин на етапі використання виробів і потенціал вилуговування після їх вивезення як відходів).
  • Відповідно для різних видів приладів/технологій передбачені різні класи маркування (А+++, А++, А+, А, В, С, D, E, F, G - в залежності від кількості кВт, споживаних технікою), але всі вони розподілені по типу продукції на енергетичні групи, кожній з яких відповідає колірна шкала із рівнями ефективності.