Досудове врегулювання як найважливіша стадія вирішення спору

 (змін. © VICONSULT

В процесі взаємодії між суб’єктами господарювання та провадження ними своєї діяльності, найбільш гостро постають питання, що пов’язані з матеріальною стороною такої діяльності. Зокрема мова йде про найбільш поширену проблему – заборгованість. Виникнення заборгованості між сторонами спричиняє низку нагальних питань – як правильно діяти у ситуації, що виникла? Куди звертатись за допомогою? Чи варто нараховувати штрафні санкції, а якщо так – то яким чином зробити коректний розрахунок? На усі ці та багато інших питань спеціалісти «Віконсалт» знають відповіді оскільки неодноразово супроводжували клієнтів в досудовому врегулюванні спорів.

Досудове врегулювання спорів викликає дискусії у аспекті впровадження мирного вирішення спору між суб’єктами господарювання як обов’язкового заходу. З однієї сторони чимало науковців підтримують необхідність та доцільність використання цього етапу, демонструючи переваги такого способу вирішення конфліктної ситуації, в тому числі: розвантаження судів, економія часу та коштів обох сторін, мирне вирішення спору без залучення примусових державних заходів. Однак є низка супротивників, які вказують на недоліки досудового врегулювання спорів – неможливість його застосування щодо деяких видів правовідносин, відсутність в результаті вирішення спору судового рішення чи ухвали, так званих актів, що носять преюдиційний характер, за наявності яких можливо вдатися до примусового стягнення заборгованості, боржник використовує різні способи врегулювання спору для затягування строків та уникнення відповідальності, навіть якщо боржник визнає факт порушення ним зобов’язання, це ще не свідчить про фактичне виконання ним цього зобов’язання.

Досудове врегулювання спору не носить обов’язкового характеру, однак зазвичай можливість його здійснення прописують в договорі між сторонами, що в свою чергу не позбавляє кожну із сторін права на захист своїх прав у судовому порядку.

Хоча поняття досудового врегулювання спору прямо не визначено в українському законодавстві, однак воно набуло широкого використання на практиці. Досудове врегулювання спору – це сукупність заходів та засобів, які виконуються суб'єктами з метою вирішення конфлікту до звернення в судову інстанцію. Метою його застосування є запобігання впливу негативних наслідків спору на господарську діяльність сторін та відновлення порушеного права кредитора у більш короткі строки. Можливості досудового регулювання спору доволі обширні. Завдяки цій стадії кредитор може використовувати такі інструменти як проведення переговорів в усному порядку або за допомогою засобів зв’язку, направлення претензій боржнику, обмін кореспонденцією. Серед усіх засобів досудового врегулювання найефективнішим по праву вважається претензія. Шляхом направлення претензії кредитор має змогу донести до боржника серйозність наслідків невиконання зобов'язання та домогтися від боржника відповідної реакції. Велике значення досудове врегулювання спору має не лише для кредитора, але й для боржника. Боржник під час проведення досудових переговорів, на відміну від судового процесу, може дійти консенсусу з кредитором щодо розстрочення (реструктуризації) боргу, зручних для нього умов та способу погашення заборгованості, уникнення нарахування штрафних санкцій. Крім того, перевагою мирного способу вирішення спору для обох сторін є уникнення значних фінансових та часових витрат. Важливість цієї стадії процесу вирішення питання стосовно заборгованості можна побачити коли мова йде про збереження партнерських відносин в подальшому між боржником та кредитором.

Трапляються ситуації коли боржник, щоб уникнути сплати боргу використовує декілька «схем». По-перше, боржник годує кредитора марними обіцянками щодо погашення заборгованості у найближчий період часу, а по факту затягує час з метою пропущення кредитором строку позовної давності. Часто боржник у такому випадку посилається на безліч фінансових проблем, що раптово виникли і які мають скоро вирішитись. Іншим варіантом уникнення питання погашення заборгованості є створення перешкод для переговорів між відповідальними особами, зокрема шляхом введення в оману кредитора щодо відсутності відповідальної особи що як правило не відповідає дійсності. Коли ви бачите таке явне маніпулювання з боку боржника – радимо звертатись до суду. Наші спеціалісти готові забезпечити представлення ваших інтересів в суді, а також повне супроводження судового процесу на всіх стадіях. Хай щастить!