Договори у сфері інтелектуальної власності

 © VICONSULT

Договори у сфері інтелектуальної власності

Укладання різноманітних договорів є невіддільною частиною ведення будь-якого бізнесу. Вони допомагають врегулювати відносини між контрагентами. Сфера інтелектуальної власності (ІВ) не є виключенням.

Дуже важливим є зареєструвати об’єкт інтелектуальної власності. Однак це не гарантує отримання будь-якої економічної вигоди. Треба укласти відповідний договір. Завдяки цьому ви зможете уникнути ризиків, що можуть виникнути, а також цей договір буде сприяти ефективній реалізації майнових прав.

Сторін договору може бути як дві, так і більше. Як приклад можна навести договір між власником торговельної марки та особою, яка буде її використовувати. Для того, щоби задовольнити потреби кожної сторони, зменшити ризики, чітко встановити умови розірвання чи припинення дії договору, потрібно чітко описати всі необхідні положення.

Будь-які неточності можуть стати причиною зменшення чи взагалі відсутності відшкодувань, на які має право потерпіла сторона. Саме тому вкрай важливо дуже уважно підійти до складання такого договору та детально ознайомитися з текстом перед підписанням.

Види договорів у сфері інтелектуальної власності

Згідно зі статтею 1107 Цивільного Кодексу України договори у сфері інтелектуальної власності поділяються на такі види:

  • Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Вона по суті не вважається договором та може оформлятись як окремий документ.
  • Ліцензійний договір. Зазначена стаття не окреслює сферу, де застосовуються подібні договори. Тому на підставі такого договору можна передавати в тому числі й авторські права.
  • Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Цим договором створюється відповідний об’єкт. Але треба враховувати той факт, що на підставі такого договору не можна створити об’єкт патентного права.
  • Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.
  • Інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

Договори, щодо передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності в обов’язковому порядку повинні бути зареєстровані в Укрпатенті. Тому треба приділити особливу увагу процедурі їх складання. Вони мають повністю відповідати встановленим вимогам органу, що його реєструє. Інакше в праві власності новому власнику буде відмовлено.

Як правильно розпоряджатися правами на інтелектуальну власність знає далеко не кожен. Саме тому доцільним буде довірити це спеціалістам. Фахівці компанії “Віконсалт” мають великий досвід у складанні договорів у цій сфері. Ми допоможемо вам з такими договорами як: ліцензійні; між авторами або винахідниками; про співіснування торговельної марки; про передачу прав за заявкою; розподіл прав на службовий твір та ін.