Віконсалт | Чому потрібно погоджувати проект технічних умов? 

Чому потрібно погоджувати проект технічних умов?

© VICONSULT

Чому потрібно погоджувати проект технічних умов?

Для виготовлення продукції виробнику необхідний нормативний документ (ТУ, ДСТУ, ГОСТ), який визначає роботу кожної ланки виробничого процесу, якість продукції та встановлює технічні вимоги до виробів, матеріалів, речовин тощо. Якщо підприємець планує виробляти продукцію за оригінальними вимогами та характеристиками, які в повному обсязі не відповідають чинним в Україні нормативним документам (ДСТУ, ГОСТ) – виникає потреба у розробці власних Технічних умов.

Проект технічних умов підлягає погодженню у відповідних центральних органах виконавчої влади залежно від виду продукції: Держпродспоживслужбі, «МНС», «Держпраці», що передбачає перевірку на відповідність чинному законодавству України.

Проаналізуємо детальніше суть процесу погодження ТУ. Це процедура вичитки нормативного документа з метою виявлення невідповідностей вимогам законодавства. Під час погодження до проекту ТУ можуть бути внесені зміни з урахуванням усіх зауважень від контролюючих органів. У результаті такої процедури виробник отримує відповідний документ встановленого зразка (наприклад, висновок Держпродспоживслужби України), що підтверджує погодження ТУ.

Підприємства та підприємці, які прийняли рішення про погодження ТУ отримають ряд переваг, а саме:

  • упевненість у тому, що документ узгоджений фахівцями контролюючих органів, в якому досконало перевірені показники норм безпеки і витримані всі правила оформлення;
  • погоджені ТУ надають вагомі переваги підприємству під час участі в тендерах;
  • якщо нормативний документ (ТУ) погоджений, то у процесі перевірки підприємства контролюючими органами перелік запитань та зауважень буде значно менше.

Отже, у результаті погодження Технічних умов виробник отримує відповідний документ, який надає підтвердження того, що ТУ відповідають усім правилам безпечності та нормам законодавства і може бути представлений як перевіряючим органам, так і партнерам чи споживачам.