Адміністративно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності

 (змін. © VICONSULT

Адміністративно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності

Як захистити свої права на торгову марку, комп'ютерні програми, художні твори, телепередачу чи іншу інтелектуальну власність? Таким питанням задаються все більше правовласників, особливо зараз, в розквіт плагіату, “піратства” та недобросовісної конкуренції. Найбільш ефективний захист прав інтелектуальної власності можна отримати адміністративно-правовим способом. Детальніше про нього розповімо у цій статті.

Що собою являє адміністративно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності

Почнемо з того, що розрізняють 2 основні форми захисту:

  • неюрисдикційна;
  • юрисдикційна.

Під неюрисдикційною розуміють самостійні захисні дії юридичних та фізичних осіб, без залучення державних органів. Основний засіб захисту – самозахист. А юрисдикційна форма (адміністративно-правовий спосіб) – це вже передбачений законами України захист. Обираючи цей спосіб, Ви можете звернутися за допомогою вже до одного з суб'єктів публічного управління, які здійснюють адміністративно-правову охорону прав інтелектуальної власності:

  • орган державного управління;
  • вищий орган відповідача;
  • Антимонопольний комітет України.

Будь-який з цих компетентних органів повинен вжити заходів, які допоможуть відновити порушене право та зупинити зловмисні дії правопорушника. Все, що Вам потрібно, – подати заяву чи скаргу, які є основними засобами захисту у цьому випадку. Порядок подання та розгляду цих документів регламентується адміністративним законодавством.

Основні види юрисдикційної форми захисту прав інтелектуальної власності

Адміністративно-правовий спосіб захисту поділяється на 2 основні форми:

  • загальна;
  • спеціальна.

Загальна форма захисту передбачає розв'язання проблеми у судовому порядку. А от під спеціальною вже розуміють захист прав інтелектуальної власності на адміністративному рівні. Але цей спосіб застосовується у тих випадках, які вказані у законодавстві. Найбільш ефективним є перший спосіб.

Оскарження рішень НОІВ до Апеляційної палати Укрпатенту

Якщо рішення НОІВ до Апеляційної палати Укрпатенту Вас не влаштовують, Ви можете оскаржити їх. На це дається зазвичай 2 місяці від того моменту, як Ви отримали рішення НОІВ чи копії матеріалів. Якщо ж Ви є власником міжнародної реєстрації, строк складає 3 місяці від дати надсилання до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмови в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні.

Зазвичай розглядаються заперечення проти рішень НОІВ щодо реєстрації прав інтелектуальної власності в Україні, апеляційних заяв чи заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

Заперечення розглядає колегія Апеляційної палати. Вона приймає рішення стосовно того, правомірні чи неправомірні дії НОІВ з відмови в реєстрації прав.

У яких випадках потрібно звертатися до Антимонопольного комітету України

Ви помітили, що у Вас з'явився недобросовісний конкурент, який:

  • використав Ваше ім'я, найменування Вашої фірми, торговельну марку, рекламні матеріали тощо;
  • оформив упаковку товарів, періодичних видань та інших об'єктів в точності, як і у Вас, та ввів такий виріб в господарський оборот;
  • неправомірно зібрав, розголосив та використав комерційну таємницю чи здійснив інші протиправні дії.

У цьому випадку Ви можете подати відповідну заяву до Антимонопольного комітету України. Такий спосіб захисту прав інтелектуальної власності є ефективним, оскільки Ви можете визнати факт недобросовісної конкуренції та зупинити порушення своїх прав, причому у найкоротші строки. Антимонопольний комітет, своєю чергою, може покарати правопорушника накладенням штрафу, розмір якого становить від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів з подальшою конфіскацією товарів з неправомірним використанням позначень та копій Ваших виробів.

У яких випадках потрібно реєструвати об'єкти права інтелектуальної власності у Державній митній службі

Якщо Ви помітили, що Ваші права порушені чи можуть бути порушеними при переміщенні через митний контроль України, можете подати відповідну заяву до Державної митної служби України. Після того, як Ви зареєструєтеся в митному реєстрі, митні органи мають вжити певні міри, які допоможуть запобігти переміщення контрафактних товарів через митний кордон України.

Як бачите, адміністративно-правовий спосіб захисту прав інтелектуальної власності є ефективним, оскільки допомагає вирішити Вашу проблему за короткий проміжок часу з покаранням правовласника та запобігання подальших його дій. Спеціалісти компанії “Віконсалт”, які є досвідченими експертами в юридичній сфері, можуть Вам дати відповіді на всі питання стосовно захисту авторських прав та допомогти у цій процедурі.

Автор
Полєжаєва Наталія
Керівник відділу по роботі з об`єктами інтелектуальної власності
+38 044 577-5777
+38 063 030-13-77
pna@viconsult.com.ua
live:92849e260bcf1dea
Полєжаєва Наталія
Моргун Ганна
Спеціаліст відділу інтелектуальної власності
+38 093 111-75-46
mav@viconsult.com.ua
live:mav_516
Моргун Ганна