Отримання реєстраційного номеру потужностей

© VICONSULT

Згідно Наказу від 10.02.2016 № 39, кожне підприємство (оператор ринку), яке так чи інакше пов’язане з виробництвом або реалізацією харчових продуктів, має отримати реєстраційний номер потужностей. Номер є індивідуальним, присвоюється Державним органом та вноситься до Державного реєстру потужностей операторів ринку.

Що потрібно для того, щоб отримати реєстраційний номер?

Потрібна заява, яка буде містити наступні дані:

- найменування оператора ринку;

- номер телефону;

- адреса потужностей;

- керівництво, його координати;

- вид діяльності;

- підпис та печатка.

Запит надається оператором ринку протягом 10 календарних днів до початку роботи потужності.

Державна реєстрація потужності проводиться територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після одержання заяви оператора ринку про таку реєстрацію, і протягом 5 днів з моменту отримання реєстраційного номера оператор ринку надається рішення.

В ньому міститься наступна інформація:

1) назва або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку;

2) індивідуальний реєстраційний номер потужності;

3) адреса потужності;

4) вид діяльності, що буде здійснюватися з використанням потужності;

5) дата прийняття рішення про державну реєстрацію потужності.

Особистий реєстраційний номер містить в собі наступну інформацію:

- літери "r";

- двозначного літерного коду України (UA);

- коду області, де розташована потужність;

- коду району (міста), де розташована потужність;

- порядкового номера потужності, який надається автоматично за арифметичним порядком, який починається з одиниці.

Приклад реєстраційного номера потужності: r-UA-10-10-1.

ВАЖЛИВО!!!

Згідно ч.1 п.2 ст.65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», у випадку якщо оператор ринку не проходить процес отримання реєстраційного номеру потужності, він зобов’язується відшкодувати штрафні санкції Державі, а саме:

- стягнення штрафу на юридичних осіб - у розмірі двадцяти мінімальних заробітних плат;

- на фізичних осіб - підприємців - у розмірі одинадцяти мінімальних заробітних плат.

Спеціалісти Компанії "ВіКонсалт" вивчали це питання на Законодавчому рівні та зекономлять Ваш час, проконсультують в повній мірі та допоможуть своєчасно отримати реєстраційний номер.