Виконсалт. | Міжнародна стандартизація: Скорочення викидів вуглекислого газу стало можливим завдяки новому міжнародному стандарту 

Міжнародна стандартизація: Скорочення викидів вуглекислого газу стало можливим завдяки новому міжнародному стандарту

10.09.2018

Нещодавно Міжнародна організація стандартизації (ISO) опублікувала новий міжнародний стандарт ISO 14067:2018 «Парникові гази. Вуглецевий слід продуктів. Вимоги та рекомендації для визначення кількості та комунікації». Новий документ містить глобальні принципи, вимоги та керівництва для кількісної оцінки вуглецевого сліду продукту (CFP). Даний документ надасть організаціям всіх видів інструменти для розрахунку вуглецевого сліду і сприятиме його скороченню.

Стандарт ISO 14067:2018 замінює технічну специфікацію ISO/TS 14067: 2013, яка отримала статус міжнародного стандарту після того, як на ринку з'явилася потреба в такому документі.

За допомогою впровадження документа організації зможуть більш точно виявити, де відбуваються основні вуглецеві викиди, пов'язані з виробництвом продукції, і на підставі отриманої інформації вживати відповідних заходів для їх скорочення. Наприклад, якщо викиди пов'язані з видобутком корисних копалин, то такі ресурси можуть бути замінені на інші, або, якщо це пов'язано з транспортом, організації можуть поліпшити свої логістичні моделі або знайти постачальників і дистриб'юторів, розташованих ближче до виробництва.

Ключовими змінами в технічній специфікації є деталізація кількісної оцінки, взаємозв'язок з серією стандартів ISO 14000 на системи екологічного менеджменту, розрахунок споживання електроенергії та введення конкретних вказівок для сільськогосподарської та лісової продукції.

Стандарт ISO 14067 є частиною серії стандартів ISO 14060, за кількісною оцінкою, моніторингу, звітності та перевірки викидів парникових газів з метою надання підтримки переходу до низьковуглецевої економіки.

http://csm.kiev.ua