Віконсалт. | Резервування фірмового найменування 

Резервування фірмового найменування

Стаття 23 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон) надає засновнику (засновникам) юридичної особи право зарезервувати найменування юридичної особи. Таким чином можна не тільки переконатися в наявності або відсутності тотожного найменування, а й бути впевненим, що поки готуються документи для державної реєстрації, ніхто не зможе зареєструвати підприємство з обраним Вами найменуванням і Вам не відмовлять у реєстрації на цій підставі в подальшому.

Необхідні документи:

Закон встановлює вичерпний перелік документів, що надаються державному реєстратору для резервування найменування юридичної особи. Так, згідно з ч. 4 ст. 23 Закону для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинна подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи: заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи, вказавши повне найменування юридичної особи, під яким Ви маєте намір її зареєструвати. документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи (тобто копію квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку). Згідно з ч. 15 ст. 23 Закону за проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 34 грн. При цьому, якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подає засновник юридичної особи або особа, уповноважена засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється паспорт та надається документ, що засвідчує його повноваження.

Вимоги до найменування:

Потрібно також зазначити, що відповідно до ч. 8 ст. 23 Закону державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, подані для проведення резервування найменування юридичної особи, якщо, зокрема: найменування юридичної особи не відповідає вимогам найменування юридичних осіб окремих організаційно-правових форм, встановлених законом; виклад найменування не відповідає вимогам, встановленим спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та документи подані особою, яка не має на це повноважень; документи подані не в повному обсязі і т.д. Тому, готуючи заяву для резервування найменування, особливо слід звернути увагу на вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Держкомпідприємництва від 9 червня 2004 року № 65 (далі - Вимоги). Ними передбачено, що у найменуванні юридичної особи зазначаються її організаційно-правова форма і назва. Найменування юрособи викладається державною мовою. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм суб'єктів господарювання, встановлених ЦКУ та ГКУ та законами України.

Процедура резервування:

Якщо тотожного Вашому найменуванню в Єдиному державному реєстрі немає, державний реєстратор протягом трьох робочих днів з дати надходження вищеперелічених документів вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юрособи, яку необхідно буде здати разом з пакетом документів при державній реєстрації. У разі ж наявності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в Вашій заяві, державний реєстратор видає повідомлення встановленого зразка про відмову в резервуванні найменування юридичної особи. У такому випадку плата за проведення резервування найменування юридичної особи не повертається.

Відповідальний спеціаліст