Експертні висновки щодо коду товару згідно ТН ЗЕД (УКТЗЕД)

Визначення коду УКТЗЕД

УКТЗЕД (ТН ЗЕД Україні)- це загальноукраїнський класифікатор товарів, застосування якого передбачено митним законодавством. Даний класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності необхідний при митному оформленні товарів та для нетарифного регулювання.

Митні платежі - це ставки платежів при різних видах операцій (експорт, імпорт, транзит, тимчасове ввезення / вивезення товару).

Нетарифне регулювання - це заборони, обмеження, сертифікати, дозволи, висновки та інші документи оформлені у контролюючих організаціях в залежності від виду товару (наприклад радіологічний сертифікат, висновок СЕС, сертифікат УкрСЕПРО та ін.).

Від коду товару в більшості випадків залежать які міри регулювання при ввезенні або вивезенні товарів до нього будуть застосовані. УКТЗЕД має свою певну структуру. Товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Товари згруповані на декількох рівнях інформаційного значення, починаючи від рівнів найбільш загального опису категорій товарів і закінчуючи рівнями опису конкретних товарів. Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.

Неправильна класифікації або надання неправдивих даних у ВМД, тягне за собою відповідальність згідно з митним законодавством, оскільки класифікація товару визначає ставки мита, пільги, необхідність сертифікації, платежі та ін

Визначення коду ДКПП

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП)є складовою частиною Державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Необхідний для товарів вітчизняного походження